Updated: 2018-06-13 | Version: 2.8.3 | Language: Swedish | Mem: 0.524288 mb

20. Ömhet & fysisk beröring

Tillbaka till trädet
7 / 100
Din partners betyg: Underkänd

Om betyget

Din partner har i kategorin ömhet och fysisk beröring fått betyget underkänd. Detta betyder att din partner kan behöva utveckla sin förmåga att ge fysisk beröring. Beröring är ett mycket kraftfullt sätt att visa att man bryr sig.

Beröring visar man genom att röra vid någon ömt eller kärleksfullt. Detta kan ske på många olika sätt. Beröring är ett mycket kraftfullt sätt att visa att man bryr sig. Huden är vårt största sinnesorgan. I huden finns receptorer för beröring, tryck, vibrationer, smärta, kyla och värme. När du rör vid din partner aktiveras dina receptorer som i sin tur är förenade med hjärnan via våra nervbanor. Bara en sådan enkel sak som när vi rör vid varandra medför att vi producerar oxytocin. Vi vet idag från forskning att om man ger ett par råttor oxytocin kommer detta par att stanna kvar vid varandra. Om man blockerar oxytocinet kommer de att sluta att bry sig. Denna substans verkar också påverka mänskliga relationer. Det finns bevis som säger att höga nivåer av oxytocin får dig att känna dig lugn. Oxytocin har även ibland kallats "kärleksdrogen".
Tänk på att beröring inte bara handlar om att ta på varandra när ni är intima utan det kan vara så enkelt som att röra vid sin partner innan man somnar eller ha kroppskontakt när man sitter hemma i soffan.

Av ditt svar framgår det att din partner inte ger dig tillräckligt med ömhet och beröring när ni träffas. Detta är något som ni kan utveckla.

Av ditt svar framgår det att du och din partner inte kramar och kysser varandra ofta. Detta är något som ni kan utveckla om båda tycker att detta är ett bra sätt att visa varandra kärlek.

Av ditt svar framgår det att du och din partner inte rör vid varandra som ni gjorde förr. Detta kan vara en varningssignal på att relationen inte ger er energi eller så har ni varit tillsammans så länge att ni har glömt hur bra fysisk beröring är för relationen.

Av ditt svar framgår det att din partner avvisar dig när du söker kroppskontakt för att kela och gosa. Om beröring, ömhet, närhet och fysisk kontakt är viktigt för dig och din partner ofta avvisar dig kan det på sikt leda till att du tappar din självkänsla. Om din partner avvisar dig ofta kan det handla om två saker, antingen att din partner inte tycker om kroppskontakt eller att det finns en djupare konflikt i botten som omvandlas till passiv fientlighet. Bristande kommunikation och avvisande av sex, fysisk beröring och uppmärksamhet är en av de vanligaste orsakerna till att ensamhetskänslor uppstår i en relation.

Av ditt svar framgår det att du och din partner har väldigt olika behov av fysisk beröring. Som individer har vi olika behov, vilket är naturligt. Det kan dock bli ett problem för dig om din partner ofta avvisar dig när du söker kontakt. Vill det sig illa dröjer det inte länge förrän känslor av ensamhet och brist på självkänsla dyker upp.

Av ditt svar framgår det att din partner inte är intresserad av att kela eller visa ömhet. Om du är en person som törstar efter ömhet kan din partners ointresse göra att du känner dig oälskad. Även om du och din partner befinner er på helt olika nivåer när det gäller ömhet och fysisk beröring är det viktigt att ni försöker förstå och acceptera varandras känslomässiga behov. Fysisk beröring och ömhet är ett bra sätt att ge relationen energi för de flesta.

Av ditt svar framgår det att du och din partner upplever för få ömma och kärleksfulla tillfällen tillsammans. Detta kan vara en signal på att relationen inte får den energi som den behöver. Ömhet och omtanke är viktiga ingredienser för att fördjupa relationen.

Statistik - Ömhet & fysisk beröring

6 procent ( 130 / 2015 ) av kvinnorna uppger att deras partner avvisare dem när de söker kroppskontakt för att kela och gosa.

Kvinnor:
6%

13 procent ( 71 / 536 ) av männen uppger att deras partner avvisare dem när de söker kroppskontakt för att kela och gosa.

Män:
13%


23 procent ( 464 / 2015 ) av kvinnorna uppger att de tycker att det är jobbigt att de och deras partner har helt olika behov av icke-sexuell beröring.

Kvinnor:
23%

19 procent ( 100 / 536 ) av männen uppger att de tycker att det är jobbigt att de och deras partner har helt olika behov av icke-sexuell beröring.

Män:
19%


Baserat på 2574 antal test.

Statistik för resultatet i denna kategori

Kvinnor som gjort testet.

Genomsnittsbetyg för deras partner: Utvecklingsbar

Män som gjort testet.

Genomsnittsbetyg för deras partner: Problematisk

Denna statistik är baserad på 2587 test.

© 2022 - Materialet du tagit del av är upphovsrättsskyddat och ägs av Webtrust som innehar alla rättigheter. Publicering eller kopiering utan tillstånd kommer att resultera i rättsliga åtgärder. Vill du använda lovetestnow på din hemsidan kan du kontakta licenshuset www.Brandnet.com