Updated: 2018-06-13 | Version: 2.8.3 | Language: Swedish | Mem: 0.524288 mb

30. Kommunikation om sex

Tillbaka till trädet
0 / 100
Din partners betyg: Problematisk

Om betyget

Din partner har i kategorin kommunikation om sex fått betyget utvecklingsbar. Detta betyder att ni har svårt att prata om era behov vilket är en förutsättning för att ert sexliv skall kunna utvecklas.

Inget annat område i relationen är mer känsligt än att prat om sex. Om du och din partner har svårt att prata om vardagliga saker är sannolikheten att er kommunikation om ert sexliv också är begränsad. Det är därför inte konstigt att när par ska prata med varandra om sina sexuella behov blir kommunikationen ofta indirekt, svepande och ganska trevande. När ni talar med varandra om sex ska målsättningen alltid vara att göra något bra till något ännu bättre.

Av ditt svar framgår det att du och din partner har svårt att prata obehindrat om ert sexliv. Om ni inte kan kommunicera om er sexualitet minskar detta era möjligheter dramatiskt att utveckla, fördjupa och förbättra er sexuella relation.

Statistik för resultatet i denna kategori

Kvinnor som gjort testet.

Genomsnittsbetyg för deras partner: Utvecklingsbar

Män som gjort testet.

Genomsnittsbetyg för deras partner: Utvecklingsbar

Denna statistik är baserad på 2587 test.

© 2022 - Materialet du tagit del av är upphovsrättsskyddat och ägs av Webtrust som innehar alla rättigheter. Publicering eller kopiering utan tillstånd kommer att resultera i rättsliga åtgärder. Vill du använda lovetestnow på din hemsidan kan du kontakta licenshuset www.Brandnet.com