Updated: 2018-06-13 | Version: 2.8.3 | Language: Swedish | Mem: 0.524288 mb

11. Kommunikation

Tillbaka till trädet
30 / 100
Din partners betyg: Underkänd

Om betyget

Er relation har i kategorin kommunikation fått betyget underkänd. Detta betyder att din partner och du har allvarliga problem och behöver utveckla er förmåga att kommunicera. Bra kommunikation är en grundförutsättning för att er relation ska kunna utvecklas. När du och din partner utvecklar er kommunikation undviker ni missförstånd och löser konflikter lättare i relationen.

Vad är det som gör att vissa par kan kommunicera trots att de har olika åsikter?
Är dessa par mer intelligenta? Mer stabila?
Nej, hemligheten är att de använder sig av bra strategier för hur man kommunicerar. Dessa strategier tar fasta på några enkla, men väldigt viktiga hållpunkter för hur man kommunicerar. Låt oss titta lite närmare på vilka strategier de använder sig av.

1. Du kan inte, inte kommunicera.

Forskningsstudier har visat att mänsklig kommunikation består av tre huvudsakliga faktorer:
- Ord 7%
- Röst 38%
- Kroppsspråk 55%

Även om dessa siffror inte är giltiga i alla sammanhang finns där något mycket intressant att ta fasta på. Tänk på att dina ord utgör bara en bråkdel av din totala kommunikation. Par som känner varandra väl vet att det bara räcker med en blick för att den andre ska förstå vad som är i görningen.

2. Du är 100% ansvarig för din kommunikation.

Det handlar både om vad du levererar och vad du tar emot. Om var och en följde denna princip skulle många missförstånd undvikas. När vi vill skapa en bra relation och god kommunikation finns det inget som är viktigare än att vara tydlig genom att klargöra vad du vill och vad du förväntar dig av din partner. Om du inte vet vart du är på väg kommer du förmodligen att hamna någonstans du inte hade tänkt dig och på ett ställe där din partner inte heller kan hjälpa dig.

3. Det viktiga med all kommunikation är hur det landar hos motparten.

Det spelar ingen roll vad du vill åstadkomma i din relation - du måste alltid kommunicera. Det är inte ovanligt att man är otydlig när man ska prata om saker som är svåra. Om du t.ex. ska berätta att du känner dig sårad och samtidigt ler eller skrattar är du inte tydlig i din kommunikation och detta kan göra att mottagaren inte uppfattar budskapet på rätt sätt. Klarhet har ett enormt inflytande över hur effektiv din kommunikation är. Detta beror på att otydlighet omedvetet väcker känslor av att inte ha kontroll vilket i sin tur skapar otrygghet.

4. Om kommunikation till din partner inte når fram på ett sätt, pröva något annat.

Tänk på att när ditt beteende inte fungerar effektivt är det bra att pröva en annan väg. Detta gäller också för kommunikationen. När du tillåter den här strategin att integreras i din attityd kommer du upptäcka att allt går mycket lättare. Hur din partner reagerar visar på något sätt hur det du har sagt landat i denne. Det ger dig också möjligheten att justera din kommunikation om inte din partner har förstått vad du sa första gången.

5. Det finns inga omöjliga samtal, bara brist på rapport.

När bra kommunikation uppstår mellan människor uppstår även något som vi kallar "rapport". Detta är den ömsesidiga förståelsen som uppstår när vi känner trygghet, tröst, öppenhet, harmoni och samstämmighet. Ibland när vi kommunicerar med vår partner stöter vi på problem som är svåra att prata om av olika anledningar. Vi antyder att detta är för att vi är de vi är, men egentligen är kollisionen ett resultat på att våra historier helt enkelt är olika utan att vi förstår det.

Av ditt svar framgår det att du och din partner har så olika intressen att det är svårt för er att kommunicera. Detta är inget som växer bort av sig själv utan är något som ni behöver arbeta på om ni tycker det är viktigt. Över tiden som ni är tillsammans så blir vänskapen viktigare och därmed er gemensamma kommunikation.

Av ditt svar framgår det att din partner kommunicerar genom att gnälla och tjata. Det finns naturligtvis tillfällen då detta kan vara berättigat när din partners behov inte blir uppfyllda. I en del fall handlar gnället och tjatet om din partnerns egna problem. Detta kan dränera relationen på energi.

Av ditt svar framkommer det att din partner inte lyssnar på dig eller ber dig att hålla tyst. Detta är allvarligt! En viktig del i relationen handlar om att bli synliggjord. Det är vanligare att män använder sig av denna strategi än kvinnor. Vanligtvis är det också män som inte är så bra på att vara i kontakt med sina känslor. När din partner inte lyssnar eller ber dig att hålla tyst äventyras två viktiga grundfundament vilket är respekt och trygghet samtidigt som det blir svårt att bygga upp en vi-känsla.

Av ditt svar framgår det att du och din partner inte har någon bra kommunikation utan missförstår varandra. Kommunikation är en grundförutsättning för att ni ska kunna ge uttryck för era känslor och behov. Det finns något i ert sätt att kommunicera som gör att ni ofta missförstår varandra. Det kan vara omedvetna maktkamper eller dålig självkänsla. Detta behöver ni prata om och utveckla.

Statistik för resultatet i denna kategori

Kvinnor som gjort testet.

Genomsnittsbetyg för deras partner: Utvecklingsbar

Män som gjort testet.

Genomsnittsbetyg för deras partner: Utvecklingsbar

Denna statistik är baserad på 2587 test.

© 2022 - Materialet du tagit del av är upphovsrättsskyddat och ägs av Webtrust som innehar alla rättigheter. Publicering eller kopiering utan tillstånd kommer att resultera i rättsliga åtgärder. Vill du använda lovetestnow på din hemsidan kan du kontakta licenshuset www.Brandnet.com