Updated: 2018-06-13 | Version: 2.8.3 | Language: Swedish | Mem: 0.524288 mb

31. Sex - frekvensen

Tillbaka till trädet
36 / 100
Din partners betyg: Underkänd

Om betyget

I kategorin sex frekvensen har din partner fått betyget underkänt. Detta betyder att ni har olika sexuella behov vilket kan skapa problem. När det är problem i sängkammaren kan det ofta en signal på att det finns andra problem. Detta är något ni bör prata om.

Många gånger i parterapin stöter vi på att den ena partnern vill ha mer eller mindre sex än den andre. I filmen "Annie Hall", som utspelar sig i New York berättar Woody Allen om ett par som har olika uppfattningar om vad som är mycket eller lite när det gäller sex.

"Vi har aldrig sex!", klagar Alvie Singer.
"Vi har ju sex konstant!", säger hans flickvän.
"Hur ofta har ni sex?", frågar terapeuten.
"Tre gånger i veckan!", säger Alvie och hans flickvän samtidigt.

Det finns flera naturliga förklaringar till varför det sexuella intresset minskar. Det kan handla om depression, ångest eller allmän stress.

Av ditt svar framgår det att din partner och du har helt olika uppfattningar om hur ofta ni ska ha sex. Det första som kan vara värt att notera är att det är hormonet testosteron som ansvarar för sexdriften. För män är sexdriften ca 20- 40% högre än hos kvinnor. Även om undantag finns. Denna skillnad kan skapa problem i relationen eftersom båda parter tycker att de har rätt. Mannen upplever sig som passionerad medan kvinnan upplever sin man som över sexuell. En annan generell orsak till att behoven kan vara olika är att kvinnor ofta har ett större behov av att vara nära sin partner känslomässigt för att vilja ha sex. Kvinnor behöver spendera mer tid med sin partner och kommunicera för att komma i stämning för sex.

Av ditt svar framgår det att du tycker att du och din partner har för lite sex. Att ha samma önskan om att mötas lika ofta sexuellt är viktigt för att relationen ska kunna fungera över en längre tid.

Av ditt svar framgår det att din partner tycker att ni har för lite sex. Att mötas lika frekvent sexuellt är viktigt för att relationen ska kunna fungera över längre tid. Det kan finnas flera orsaker till varför ni inte möts lika frekvent. Det kan vara så att ni har olika sexuella behov. En annan orsak kan vara att du och din partner har olika kärleksspråk när det gäller förhållandet mellan det emotionella och det fysiska. Om din partner gillar sex kan det vara svårt för dig att få den känslomässiga närheten som du önskar. Det är viktigt att ni hittar ett gemensamt förhållningssätt till hur ofta ni vill umgås sexuellt.

Statistik - Olika syn på sex

21 procent ( 413 / 2013 ) av kvinnorna som gjort testet uppger att de upplever att de och deras partner har olika syn på hur ofta de har sex.

Kvinnor:
21%

31 procent ( 165 / 537 ) av männen som gjort testet uppger att de upplever att de och deras partner har olika syn på hur ofta de har sex.

Män:
31%

Baserat på 2573 antal test.

Statistik - Sexmissbruk

5 procent ( 108 / 2013 ) av kvinnorna som gjort testet uppger att de upplever att deras partner är sexmissbrukare.

Kvinnor:
5%

2 procent ( 10 / 537 ) av männen som gjort testet uppger att de upplever att deras partner är sexmissbrukare.

Män:
2%

Baserat på 2573 antal test.

Statistik - För lite sex i relationen

29 procent ( 584 / 2013 ) av kvinnorna som gjort testet uppger att de och deras partner har för lite sex.

Kvinnor:
29%

46 procent ( 246 / 537 ) av männen som gjort testet uppger att de upplever att de och deras partner har för lite sex.

Män:
46%

25 procent ( 498 / 2013 ) av kvinnorna som gjort testet uppger att deras partner upplever att de har för lite sex

Kvinnor:
25%

11 procent ( 61 / 537 ) av männen som gjort testet uppger att deras partner upplever att de har för lite sex.

Män:
11%

Baserat på 2573 antal test.

Statistik för resultatet i denna kategori

Kvinnor som gjort testet.

Genomsnittsbetyg för deras partner: Problematisk

Män som gjort testet.

Genomsnittsbetyg för deras partner: Problematisk

Denna statistik är baserad på 2587 test.

© 2022 - Materialet du tagit del av är upphovsrättsskyddat och ägs av Webtrust som innehar alla rättigheter. Publicering eller kopiering utan tillstånd kommer att resultera i rättsliga åtgärder. Vill du använda lovetestnow på din hemsidan kan du kontakta licenshuset www.Brandnet.com