Updated: 2018-06-13 | Version: 2.8.3 | Language: Swedish | Mem: 0.524288 mb

9. Svartsjuka

Tillbaka till trädet
98 / 100
Din partners betyg: Godkänd

Om betyget

Din partner har i kategorin svartsjuka fått betyget godkänd. Svartsjuka är inte alltid av ondo,i en mild form kan det vara helt okej.

Svartsjuka bär ofta med sig en känsla av hot som inte står i proportion till situationens innehåll. Men svartsjuka är inte bara av ondo utan kan också vara en signal på känslor av förälskelse i förhållandet och i en mild form kan detta vara helt okej. Till skillnad från avundsjuka har svartsjuka en mer komplex struktur som innehåller många känslor vilket gör att det kan vara svårt att hantera. En del tror att det finns en gen som styr svartsjukan men så är inte fallet, svartsjuka är ett inlärt beteende. Svartsjuka sätter igång känslor, tankar och beteenden som kan leda till starka överreaktioner.

Känslorna:
Detta kan handla om smärta, raseri, skuld, sorg, avund, skräck och förödmjukelse

Tankarna:
Detta kan handla om vrede, klander, jämförelse med en rival, martyrskap.

Beteendet:
Kan innehålla en känsla av att man ska svimma, skakningar i kroppen och svettningar, förhör av partnern och sökande efter uppmuntran. När reaktionerna blir våldsamma eller oproportionerliga har det spårat ur.

Några exempel:
*En kvinna förkrossas av svartsjuka för att hennes make ska arbeta under en annan kvinnas ledning.
*När en man ställer till en scen för att partnern dansar med en annan man.
*En kvinna som inte får ta med sig vilka kläder hon vill när hon åker iväg på konferens.

Denna sortens reaktioner kan skapa stora spänningar i förhållandet. Om den ena partnern går emot sin egen vilja för husfridens skull kommer relationen på sikt att ta stryk.

Statistik för resultatet i denna kategori

Kvinnor som gjort testet.

Genomsnittsbetyg för deras partner: Utvecklingsbar

Män som gjort testet.

Genomsnittsbetyg för deras partner: Utvecklingsbar

Denna statistik är baserad på 2587 test.

© 2022 - Materialet du tagit del av är upphovsrättsskyddat och ägs av Webtrust som innehar alla rättigheter. Publicering eller kopiering utan tillstånd kommer att resultera i rättsliga åtgärder. Vill du använda lovetestnow på din hemsidan kan du kontakta licenshuset www.Brandnet.com