Updated: 2018-06-13 | Version: 2.8.3 | Language: Swedish | Mem: 0.524288 mb

13. Äga problemet

Tillbaka till trädet
94 / 100
Din partners betyg: Godkänd

Om betyget

Din partner har i kategorin äga problemet fått betyget godkänd. Detta är en viktig byggsten för att er relation ska kunna komma utvecklas. Innan en relation kan förändras krävs att din partner förstår och accepterar sin del av problemen. Det är bara att gratulera att din partner äger era gemensamma problem.

Även de lyckligaste förhållandena har svackor, tragedier, bråk och besvikelser. Sanningen är att en relation kan betraktas som ett arbetstillstånd och ingen modell i världen kan hjälpa er att få ordning på relationen om din partner inte också tar ansvar för problemen. Oavsett vilka problem ni har så måste båda parter ta beslut och inse att ni tillsammans ”äger" problemen.
När du och din partner har accepterat problemen och att det är ni som är ansvariga och står på samma sida blir det genast lättare att göra något åt dem. Låt oss förklara vad vi menar med att stå på samma sida. Ni behöver inte hålla med varandra men ni måste lämna uppfattningen av vad som är bäst för den ena eller den andra. Ett enkelt uttryck beskriver detta: "Jag vill det bästa för oss och relationen". Båda måste vara överens om att respektera varandras åsikter. Ni kan argumentera, ni kan vara oense, ni kan till och med ha olika politiska åsikter men när det gäller problemen i relationen ska ni alltid stå på samma sida.
Om ni vill att relationen ska kunna utvecklas så måste ni vara ärliga angående var ni befinner er idag och vart ni vill komma. Att komma till insikt om varför ni har hamnat i den situation som ni befinner er i är naturligtvis bra men det som räknas är att ni gör någonting åt det. Om relationen har problem så måste ni båda erkänna det. Det är ingen bra idé att förneka detta.

Grattis! Av ditt svar framgår det att din partner har självinsikt när det handlar om era problem i relationen. En grundförutsättning för att ni tillsammans ska kunna lösa problemen är att din partner äger problemet tillsammans med dig, dvs håller med om att ni har ett gemensamt problem. När din partner gör detta är förutsättningarna goda för att lösa problemen.

Grattis! Av ditt svar framgår det att din partner är villig att prata om det som du upplever som problem i relationen. Detta är bra och en grundförutsättning för att relationen ska kunna utvecklas.

Grattis! Av ditt svar framgår det att din partner kan erkänna och att han eller hon har del i problemen i er relation. När din partner äger sin del av problemet är förutsättningarna goda för att ni kommer att lösa dessa. Detta är ett bra sätt att fördjupa vi-känslan.

Statistik - Äga problemet

28 procent ( 572 / 2015 ) av kvinnorna upplever att deras partner saknar självinsikt om hur han eller hon beter sig, vilket resulterar i att det känns meningslöst att fortsätta diskutera olika frågor som rör relationen.

Kvinnor:
28%

20 procent ( 107 / 536 ) av männen upplever att deras partner saknar självinsikt om hur han eller hon beter sig, vilket resulterar i att det känns meningslöst att fortsätta diskutera olika frågor som rör relationen.

Män:
20%


Baserat på 2574 antal test.

Statistik för resultatet i denna kategori

Kvinnor som gjort testet.

Genomsnittsbetyg för deras partner: Problematisk

Män som gjort testet.

Genomsnittsbetyg för deras partner: Utvecklingsbar

Denna statistik är baserad på 2587 test.

© 2022 - Materialet du tagit del av är upphovsrättsskyddat och ägs av Webtrust som innehar alla rättigheter. Publicering eller kopiering utan tillstånd kommer att resultera i rättsliga åtgärder. Vill du använda lovetestnow på din hemsidan kan du kontakta licenshuset www.Brandnet.com