Updated: 2018-06-13 | Version: 2.8.3 | Language: Swedish | Mem: 0.524288 mb

2. Sexuella kränkningar

Tillbaka till trädet
100 / 100
Din partners betyg: Godkänd

Om betyget

I kategorin sexuella kränkningar har din partner fått betyget godkänd. Det förekommer inga sexuella kränkningar.

Vad är en sexuell kränkning? För att kunna förstå och komma till rätta med vilka konsekvenser ett sexuellt övergrepp har måste vi först gå igenom vad ett sexuellt övergrepp och kränkning är.
När vi hör ordet sexuell kränkning tänker vi oftast på våldtäkt och incest.Den grundläggande synen är att sexuella övergrepp är något våldsamt det
skapar stor förvirring och osäkerhet hos personer som varit utsatta. Detta kan också leda till att du lägger skulden på dig själv.Men det finns en mängd andra situationer som är att betrakta som sexuella kränkningar. En del klienter berättar om mer subtila kränkningar i form av tafsande eller inte respektera ett nej. Det viktiga är inte vad som sker utan hur du upplever situationen.

© 2022 - Materialet du tagit del av är upphovsrättsskyddat och ägs av Webtrust som innehar alla rättigheter. Publicering eller kopiering utan tillstånd kommer att resultera i rättsliga åtgärder. Vill du använda lovetestnow på din hemsidan kan du kontakta licenshuset www.Brandnet.com