Updated: 2018-06-13 | Version: 2.8.3 | Language: Swedish | Mem: 0.524288 mb

35. Relationen - framtidstro

Tillbaka till trädet
50 / 100
Din partners betyg: Problematisk

Om betyget

I kategorin framtidstro har relationen fått betyget problematiskt. I denna kategori mäter vi hur väl du och din partner ser på framtiden tillsammans.
Det finns tecken på att relationen har framtidstro men det finns också tecken på att ni kan behöva utveckla detta område. Det är viktigt för de flesta etablerade relationer att det finns någon form av planering inför framtiden.
Om din partner har betyget underkänd eller problematiskt i kategorin "Drömmar och mål" kan relationen vara i fara.

När vi arbetar med deprimerade klienter vet vi att en av de starkaste kriterierna för att känna sig deprimerad är att man saknar framtidstro. På samma sätt kan en relation bli deprimerande. Det är viktigt för relationen att du och din partner planerar saker inför framtiden. Om det saknas framtidstro och gemensamma planer kan det vara ett tecken på att relationen inte är tillräckligt djup. Planer inför framtiden kan handla om att flytta till en ny gemensam lägenhet, ett hus, åka på en längre resa eller skaffa barn. Det spelar ingen roll vad det är bara det finns någon form av rörelse framåt.

Av ditt svar framgår det att du upplever att din partner inte känner sig nöjd med relationen som den är idag. Om det har skett en förändring i din partners förhållningssätt det senaste halvåret kan er relation vara i fara. Din partners otrygghet kan göra det svårt att gå vidare och fördjupa er relation.

Grattis! Av ditt svar framgår det att du och din partner fantiserar och drömmer om saker ni ska göra i framtiden. Detta är ett väldigt bra tecken på att relationen har framtidstro. Ännu lättare blir det om några av era drömmar blir till verklighet.

Av ditt svar framgår det att du vill planera för er gemensamma framtid men din partner är inte intresserad. Det finns två huvudförklaringar till detta:

1. Din partner lever väldigt mycket här och nu och har svårt att planera inför framtiden. Då är detta ett personlighetsdrag.

2. Din partner är inte tillräckligt säker i sin relation angående vart ni befinner er och tycker det är obekvämt att planera inför framtiden för att han eller hon inte vet hur det kommer att kännas om några månader.

Det sista alternativet är naturligtvis allvarligare än det första. En relation som är etablerad bör ha ett visst mått utav framtidstro, dvs gemensamma förhoppningar och förväntningar att se fram emot. Det behöver inte vara stora planer men varje rörelse framåt gör gott för tryggheten och framtidstron.

Statistik - Maktbalans

7 procent ( 148 / 2016 ) av kvinnorna upplever att deras partner har mer planer för framtiden än vad de har.

Kvinnor:
7%

9 procent ( 47 / 536 ) av männen upplever att deras partner har mer planer för framtiden än vad de har.

Män:
9%


15 procent ( 294 / 2016 ) av kvinnorna att deras partner inte engagerar sig i deras relation.

Kvinnor:
15%

8 procent ( 42 / 536 ) av männen att deras partner inte engagerar sig i deras relation.

Män:
8%


Baserat på 2575 antal test.

Statistik för resultatet i denna kategori

Kvinnor som gjort testet.

Genomsnittsbetyg för deras partner: Utvecklingsbar

Män som gjort testet.

Genomsnittsbetyg för deras partner: Utvecklingsbar

Denna statistik är baserad på 2587 test.

© 2022 - Materialet du tagit del av är upphovsrättsskyddat och ägs av Webtrust som innehar alla rättigheter. Publicering eller kopiering utan tillstånd kommer att resultera i rättsliga åtgärder. Vill du använda lovetestnow på din hemsidan kan du kontakta licenshuset www.Brandnet.com