Updated: 2018-06-13 | Version: 2.8.3 | Language: Swedish | Mem: 0.524288 mb

25. Problemorienterad

Tillbaka till trädet
0 / 100
Din partners betyg: Problematisk

Om betyget

Din partner har i kategorin problemorienterad fått betyget problematisk. Detta betyder att du och din partner har olika synsätt på tillvaron när det gäller pessimism och optimism. Det kan vara en resurs om ni accepterar varandras olikheter men det kan också bli ett problem om klyftorna är alltför stora mellan er.

Det är naturligt att vi har olika sätt att förhålla oss till vår tillvaro. Den klassiska frågeställningen om glaset är halvtomt eller halvfullt illustrerar på ett bra sätt problematiken gällande pessimism kontra optimism. Om du och din partner har en alltför stor skillnad i er grundsyn huruvida ni är pessimistiska eller optimistiska kan detta skapa allvarliga problem i er relation. Om er grundsyn ligger på en ungefär samma nivå kan den ena partner som är lite mer skeptisk och pessimistisk se till att optimisten inte skenar iväg genom att ta förhastade beslut och optimisten kan uppmuntra den andre partnern till att våga se möjligheter istället för hinder.

Av ditt svar framgår det att din partner är överdrivet negativ. Om du och din partner har väldigt olika synsätt kan detta skapa problem i relationen. Det kan finnas flera olika orsaker till att din partner agerar som han eller hon gör.

1.Om din partner varit negativ från början när ni träffades är det mer troligt att detta är ett personlighetsdrag.

2.Om din partner har förändrats det senaste halvåret kan det handla om att att han eller hon drabbats av en depression. Ett av de vanligaste tecknen hos deprimerade klienter är att de ser negativa händelser som personliga, permanenta eller genomgripande. Om din partner också sover dåligt, är lättirriterad och tappat sin energi bör han eller hon uppsöka läkare.

3.Om din partner är allmänt negativ i kombination med katastroftankar kan det handla om en ångestproblematik kopplad till Generell ångest (GAD) eller Tvångssyndrom (OCD) men för detta krävs det också att andra kriterier blir uppfyllda.

Av ditt svar framgår det att din partner är väldigt pessimistisk och gnäller mycket. Om du och din partner har väldigt olika synsätt kan det skapa problem i er relation. Det kan finnas flera olika orsaker till att din partner agerar som han eller hon gör.

1. Om din partner varit pessimistisk från början när ni träffades är det mer troligt att det är ett personlighetsdrag. Om detta är väldigt utpräglat kan det handla om något som kallas "inlärd pessimism" och ligger på ett djupare personligt plan.

2. Om din partner har förändrats under det senaste halvåret kan det handla om att han eller hon drabbats av en depression. Ett av de vanligaste tecknen hos deprimerade klienter är att de ser negativa händelser som personliga, permanenta eller genomgripande. Om din partner sover dåligt, är lättirriterad och tappat sin energi bör han eller hon uppsöka en läkare eller psykolog.

3. Om din partner är allmänt pessimistisk i kombination med katastroftankar kan detta handla om en ångestproblematik kopplad till antingen Generell ångest (GAD) eller Tvångssyndrom (OCD). Då krävs det dock att andra kriterier blir uppfyllda.

Statistik för resultatet i denna kategori

Kvinnor som gjort testet.

Genomsnittsbetyg för deras partner: Godkänd

Män som gjort testet.

Genomsnittsbetyg för deras partner: Godkänd

Denna statistik är baserad på 2587 test.

© 2022 - Materialet du tagit del av är upphovsrättsskyddat och ägs av Webtrust som innehar alla rättigheter. Publicering eller kopiering utan tillstånd kommer att resultera i rättsliga åtgärder. Vill du använda lovetestnow på din hemsidan kan du kontakta licenshuset www.Brandnet.com