Updated: 2018-06-13 | Version: 2.8.3 | Language: Swedish | Mem: 0.524288 mb

6. Tillit & Otrohet

Tillbaka till trädet
68 / 100
Din partners betyg: Underkänd

Om betyget

I kategorin tillit och otrohet har er relation fått betyget underkänd. Tillit är en självklar byggsten för att relationen ska kännas trygg.

Det finns många anledningar till varför människor har ett bekräftelsebehov. Att få bekräftelse eller i ett mer extremt fall vara otrogen mot sin partner har blivit alltmer lättare. Idag är det allmänt accepterat att ha vänner av det motsatta könet och vi spenderar mer tid på jobbet än någonsin tidigare. Det är svårt att veta när dina känslor har blivit opassande. Är det fel att känna sig lite pirrig under en enkel kopp kaffe på lunchen tillsammans med en kollega? Är du emotionellt otrogen om ni utbyter små flirtiga e-mail? Frågan är inte helt lätt att svara på. Det beror på. I Frankrike tycker män och en del av kvinnorna att flirtande inte är otrohet. En man anser visserligen att det är viktigt med trohet, men att otrohet är mer fel om han blir upptäckt. I Japan tycker gifta par att det inte är otrohet att köpa sex. Här ser mannen det som en "lek" snarare än "sex". I Ryssland tycker en del män att semesterflirtar inte räknas så länge de börjar och slutar på semesterorten. I USA och England har man en annan syn. Där ser man alla sexuella hemligheter som ohälsosamma och ett hot mot relationen.

Av ditt svar framgår det att du har varit fysiskt otrogen mot din partner fler än tio gånger under de senaste 2 åren. Under det senaste decenniet har män varit de som varit otrogna mest men i takt med att allt fler kvinnor lämnar hemmet och blir mer självständiga har otrohet bland kvinnor ökat drastiskt. Detta är också en mycket allvarlig signal på att något inte står rätt till i relationen. När du är otrogen äventyras tilliten i relationen vilket är en viktig byggsten i att skapa trygghet. Det finns många olika orsaker till varför man är otrogen. Du bör reflektera över vad detta handlar om i ditt fall.Detta är en kränkning och ett svek för de flesta och många tror att otrohet automatiskt leder till att man separerar. I de flesta fall är det inte så. 80% av skilda män och kvinnor säger att deras äktenskap bröts upp för att de växte isär och förlorade känslan av närhet eller för att de inte kände sig älskade eller uppskattade. Bara 25% av paren säger att otrohet var orsaken till att relationen sprack.

© 2022 - Materialet du tagit del av är upphovsrättsskyddat och ägs av Webtrust som innehar alla rättigheter. Publicering eller kopiering utan tillstånd kommer att resultera i rättsliga åtgärder. Vill du använda lovetestnow på din hemsidan kan du kontakta licenshuset www.Brandnet.com