Updated: 2018-06-13 | Version: 2.8.3 | Language: Swedish | Mem: 0.524288 mb

12. Konfliktstil

Tillbaka till trädet
73 / 100
Din partners betyg: Problematisk

Om betyget

Du och din partner har i kategorin konfliktstil fått betyget problematisk. Detta betyder att ni har ganska olika stil när ni grälar vilket kan skapa problem.

Det är inte ovanligt att alla är lika bekväma med att prata igenom problemen i sina relationer. Om en kris involverar ett problem som behöver diskuteras
handlar detta kanske om hur ni kommunicerar. Om din partner avvisar dig varje gång du försöker ta upp frågan kanske du måste sätta hårt mot hårt.
Kan du försöka planera en diskussion och att ni hittar på något trevligt efteråt? Om du har provat detta och din partner fortfarande inte vill diskutera problemen får du antingen acceptera att detta är din partners sätt att hantera problem och fundera på om du kan acceptera det. Att tvinga någon till prata är naturligtvis inte bra men du kan du inte negligera dina egna känslor.

Av ditt svar framgår det att din partner har väldigt svårt för att kompromissa. När du går in i en relation får du räkna med att merparten av de problem du och din partner har handlar om olika värderingar som kräver att ni kompromissar. Detta är något som inte växer bort av sig självt.

Av ditt svar framgår det att du och din partner kan vara lite som katt och hund när ni grälar. En del par ser kärleken som en kamp där det ständigt pågår en kraftmätning. Visst har även harmoniska relationer problem och gräl men i det här mönstret grälas det hela tiden. Det är inte ovanligt att personer lever som katt och hund och kränker varandra med hårda ord. När detta mönster har etablerats spinner det ofta iväg i en negativ spiral med hårdare och hårdare ord. Relationen har förvandlats till en krigszon vilket ibland kan vara ett sätt för parterna att omedvetet undvika intimitet och närhet.
Om du eller din partner har vant er vid kamper som barn kan det kännas ovant och till och med hotande och livlöst att ha lugnt fungerande relation. Detta mönster etablerar sig tidigt och om man har vuxit upp med gräl får man kanske uppfattningen att det är så en relation ska vara. Det är lätt hänt att man tar med sig detta mönster in i sina nya relationer.

Av ditt svar framgår det att din partner använder skuld eller skuldbeläggande som vapen mot dig när ni grälar. Om din partner använder sig av denna strategi ofta dröjer det inte länge förrän relationen börjar förlora sin energi. Skuld och skuldbeläggande innehåller också brist på respekt.

Statistik för resultatet i denna kategori

Kvinnor som gjort testet.

Genomsnittsbetyg för deras partner: Problematisk

Män som gjort testet.

Genomsnittsbetyg för deras partner: Problematisk

Denna statistik är baserad på 2587 test.

© 2022 - Materialet du tagit del av är upphovsrättsskyddat och ägs av Webtrust som innehar alla rättigheter. Publicering eller kopiering utan tillstånd kommer att resultera i rättsliga åtgärder. Vill du använda lovetestnow på din hemsidan kan du kontakta licenshuset www.Brandnet.com