Updated: 2018-06-13 | Version: 2.8.3 | Language: Swedish | Mem: 0.524288 mb

38. Drar relationen energi?

Tillbaka till trädet
35 / 100
Din partners betyg: Underkänd

Om betyget

I kategorin drar relationen energi har relationen fått betyget underkänd. I den här kategorin finner du specifika frågor som adresserar varningssignaler som kan tyda på att er relation är i fara. För att en relation ska växa och utvecklas krävs att det genereras mer positiv energi än negativ. I er relation finns det en del tecken på att relationen drar energi. Detta är en allvarlig varningssignal på att det finns saker ni behöver arbeta med.

I den här kategorin finner du specifika frågor som adresserar varningssignaler som kan tyda på att er relation är i fara. Vi vet av erfarenhet från tusentals par att när en relationen håller på att förlora energi så dyker vissa speciella beteenden och känslor upp på automatik. När detta händer och ett par tar ansvar för sina problem vill de att allt ska lösas på en gång men det är väldigt sällan som saker och ting blir bättre omgående. Det kanske börjar först med att man pratar mer, delar mer på uppgifterna gällande hushållsarbetet, visar uppskattning, ger komplimanger mm. De första dagarna fungerar allt lite bättre, även om detta känns ovant, men resultaten blir ofta att det leder till ännu mer känslor av bitterhet och besvikelse. Om ni istället börjar med små steg kommer ni att upptäcka, som många andra par, att ni sakta kan börja hitta tillbaka. Om din partner inte ett dugg påverkas av ert nya sätt att handla och agera kanske du får fundera på hur framtiden kommer att se ut för er

Av ditt svar framgår det att relationen inte har utvecklats som du tänkt dig. Detta kan vara en allvarlig indikation på att dina behov inte är uppfyllda. Första steget är naturligtvis att du pratar med din partner. Om du redan har gjort det och din partner inte vill ändra sig får du bestämma dig om du kan leva utan dina behov. Det kan också handla om att du har för höga förväntningar på relationen. Det är inte ovanligt att personer med höga krav lägger sina höga förväntningar på sin partner.

Av ditt svar framgår det att när du träffar din partner känns det många gånger som det tar mer energi än det ger. Detta är en allvarlig varningssignal på att relationen inte mår bra. Du och din partner behöver sitta ner och prata om vad ni känner och vad ni behöver ha av varandra.

Av ditt svar framgår det att du har satsat mycket på att er relation ska bli bra men inget tycks hjälpa. Detta kan vara en indikation på att din partner inte äger problemet. Om din partner inte äger problemet och inte är villig att betala "priset" för att göra förändring kan du befinna dig väldigt nära en brytpunkt där du ger upp.

Av ditt svar framgår det att under det senaste halvåret har det skett en förändring där din partner nu ser allt som du gör som är fel och inte det som är bra. Vi vet av erfarenhet från terapirummet att det kan vara en varningssignal på att relationen inte mår bra. När din partner bara ser felen handlar det ofta om andra problem som inte har kommit upp till ytan.

Av ditt svar framgår det att du använder undanflykter för att slippa träffa din partner. När det har gått så långt att du använder dig av undanflykter för att slippa träffa din partner är er relation i fara. Om du inte har pratat med din partner är det hög tid att du gör det. Din partner kommer aldrig kunna ge dig det du behöver om du inte berättar vad du har för behov. Om du har pratat med din partner och det inte skett några förändringar kanske du ska fråga dig själv hur länge du ska stå ut med detta.

Av ditt svar framgår det att din partner tar dig för given. Om ni levt tillsammans under flera år är det inte helt ovanligt om ni börjat vänt er bort från varandra. Många gånger handlar det mer om obetänksamhet snarare än elakhet. Det bästa sättet att hitta tillbaka är att ni skapar små stunder av uppmärksamhet där ni synliggör varandra igen. När du och din partner uppskattar och bekräftar varandra och inte tar varandra för given bygger relationen upp en krockkudde som kan användas när eventuella missöden inträffar. Om ni gör dessa små samtal av synliggörande till en vana dröjer det inte länge förrän relationen börjar ladda upp igen.

Av ditt svar framgår det att du inte tror att era relationsproblem går att lösa. Detta är en allvarlig signal som säger mer om din relation än vad du är medveten om. Du vet säkert redan att vi upplever omvärlden genom våra fem sinnen. Varje dag kan du tänka upp till hundra tusen tankar där varje enskild tanke följs av en annan tanke. Merparten av våra tankar ställer inte till med problem för oss. När du däremot upplever situationer som är mer krävande och utmanande måste din hjärna sortera tankarna på ett sätt så att världen kan förstås. Dessa tankestrukturer som då bildas kallar vi föreställningar. En föreställning kan därför förklaras som en tanke om en tanke.

Dina föreställningar påverkar ditt beteende i mycket stor utsträckning. Det är allmänt känt att om någon tror han eller hon kan göra något så kommer han eller hon att göra det. Om samma person tror att någonting är omöjligt så kommer det att vara omöjligt. När du tror att din relation inte har någon framtid kommer du automatiskt hitta bevis som matchar din föreställning. Detta beror på att både ditt medvetna och omedvetna jag alltid förenklar och sorterar sig självt för att göra allt så enkelt som möjligt. Detta innebär att vi hela tiden söker och lyssnar efter information som kan bekräfta de värderingar och föreställningar som du tagit till dig tidigare. Om föreställningar är negativa kan du likna dem vid ett elakt virus som sprider sig fort och som måste stoppas om det inte ska skada dig. Det finns en rolig historia som visar hur starkt våra föreställningar påverkar oss och vår personlighet.

Det var en gång en man som hade en ovanlig psykisk störning. Han trodde han var ett lik. Han åt inte och han arbetade inte utan bara satt ner och hävdade att han var ett lik. Psykiatrikern försökte övertyga honom om att han inte var död. De argumenterar fram och tillbaka, och till slut sade psykiatrikern: ”Blöder lik?” Mannen tänkte en stund och svarade: ”Nej, alla vitala delar i kroppen har slutat fungera, så de blöder inte.” Då sa psykiatrikern: ”OK, då gör vi ett litet experiment. Jag tar en nål och sticker dig i fingret och ser om det börjar blöda.” Eftersom patienten var ett lik fanns det inte mycket han kunde säga eller göra så psykiatrikern stack honom i fingret och mannen började blöda. Patienten tittade helt chockad och överväldigad på blodet och sade: ”Det var som fan, lik blöder också!”

Våra föreställningar växer fram från hur du tolkar en upplevelse. Det fungerar samtidigt som ett filter som ”hjälper” eller ”stjälper” genom att sortera bort alla nya tankar som inte passar in. Så fort en föreställningsstruktur har skapats i vår hjärna kommer den att söka upp andra föreställningar som påminner om den ursprungliga föreställningen. När de hittar varandra vävs de tillsammans med de andra föreställningarna till ett filter mot omvärlden. Så var vaksam på dina egna och din partners föreställningar när det gäller relationen. En förutsättning för att du och din partner ska kunna lösa era problem är att du tror att det är möjligt.

Av ditt svar framgår det att din partner dragit har sig undan både fysiskt och känslomässigt det senaste halvåret för att han eller hon verkar känna mindre för dig. Vi vet av erfarenhet att om par inte tar itu med sina problemen i tid blir relationen sällan bättre utan fortsätter i en djupare och djupare negativ spiral. Även om det kan vara obehagligt så måste du lyfta frågan med din partner och fråga vad han eller hon saknar i relationen och varför han eller hon valt att dra sig sig undan känslomässigt och fysiskt.

Av ditt svar framgår det att du dragit dig undan fysiskt och känslomässigt det senaste halvåret. Detta är allvarligt och en signal på att det finns saker som du måste prata med din partner om. Om du inte gör det är risken stor att det bara kommer att bli värre och värre. Det kan komma upp obehagliga sanningar som du inte vill höra men du måste våga prata så att ni inte glider ifrån varandra.

Statistik för resultatet i denna kategori

Kvinnor som gjort testet.

Genomsnittsbetyg för deras partner: Utvecklingsbar

Män som gjort testet.

Genomsnittsbetyg för deras partner: Utvecklingsbar

Denna statistik är baserad på 2587 test.

© 2022 - Materialet du tagit del av är upphovsrättsskyddat och ägs av Webtrust som innehar alla rättigheter. Publicering eller kopiering utan tillstånd kommer att resultera i rättsliga åtgärder. Vill du använda lovetestnow på din hemsidan kan du kontakta licenshuset www.Brandnet.com