Updated: 2018-06-13 | Version: 2.8.3 | Language: Swedish | Mem: 0.524288 mb

26. Lösningsfokuserad

Tillbaka till trädet
100 / 100
Din partners betyg: Godkänd

Om betyget

I kategorin lösnings orienterad har din partner fått betyget godkänd. Det stärker relationen att din partner är lösningsfokuserad och hjälper till att lösa dom eventuella problem som dyker upp.

Det finns en kategori av människor som är överdrivet optimistiska. När detta mönster är överutvecklat kan det leda till att personen i fråga agerar oansvarigt eller i en del fall saknar det nödvändiga emotionella djupet som behövs för att för att kunna prata om allvarliga saker.

Grattis! Av ditt svar framgår det att din partner är lösningsfokuserad och löser de flesta praktiska problem. Det känns tryggt att veta när det uppstår problem kommer det att lösa sig. Det ger stabilitet åt relationen och energi för framtiden.

Statistik för resultatet i denna kategori

Kvinnor som gjort testet.

Genomsnittsbetyg för deras partner: Utvecklingsbar

Män som gjort testet.

Genomsnittsbetyg för deras partner: Utvecklingsbar

Denna statistik är baserad på 2587 test.

© 2022 - Materialet du tagit del av är upphovsrättsskyddat och ägs av Webtrust som innehar alla rättigheter. Publicering eller kopiering utan tillstånd kommer att resultera i rättsliga åtgärder. Vill du använda lovetestnow på din hemsidan kan du kontakta licenshuset www.Brandnet.com