Updated: 2018-06-13 | Version: 2.8.3 | Language: Swedish | Mem: 0.524288 mb

10. Försoningsstrategier efter gräl

Tillbaka till trädet
59 / 100
Din partners betyg: Problematisk

Om betyget

Du och din partner har i kategorin försoning efter gräl fått betyget problematisk.Istället för att strida för det som är bra för relationen hamnar ni i en prestigekamp om vem som har rätt. Detta kan dränera er relation på energi.

Om vi stänger av vår ilska för att fortsätta vara vänner säger vi samtidigt "Nej!" till många andra känslor vi har. Det går inte att bara stänga av endast en känsla. När vi stänger av en känsla stänger vi även av alla andra känslor också.

Tänk på att det inte är bråken i sig som skadar relationen utan hur ni bråkar. Tvärtemot vad många tror kan bråk snarare vara ett sätt att föra upp saker till ytan och reda ut det som är viktigt. Återkommer grälen och lämnar kvar känslor av hopplöshet måste ni göra något åt saken.

Orsaker till att gräl uppstår:.
Gräl beror många gånger på att de triggar något inom oss som kommer från vår uppväxt. Vi kan absolut inte förstå att vi har skapat problemen själva genom vårt sätt att betrakta omvärlden. Det är därför inte ovanligt att vi omedvetet tillskriver vår partner saker som inte handlar om honom eller henne.

Av ditt svar framgår det att både du och din partner inte anstränger er för att försonas efter att ni har grälat. När ni anstränger er för att försonas visar ni både relationen och varandra respekt. Detta är något som ni behöver utveckla.

Av ditt svar framgår det att du och din partners olika åsikter gör det svårt för er att komma överens. Detta kan skapa problem. Kom ihåg att det inte är grälen i sig som skadar relationen utan er oförmåga att försonas.

Av ditt svar framgår det att din partner har problem att ge och ta i en diskussion. Det är ingen fara att ni är oense. Era gräl behöver inte ha en vinnare och en förlorare. När du och din partner lär er kompromissa så undviker ni automatiskt en massa tjafs. Behandla inte er relation som en affärsförhandling.

Av ditt svar framgår det att du och din partner hamnar i gamla mönster när ni grälar. När du och din partner tillsammans utforskar era mönster kommer detta inte bara hjälpa er som individer utan även i relationen. I relationer som saknar bra kommunikation blir gamla mönster och olösta problem till sist det som tar död på relationen.

Av ditt svar framgår det att din partner tycker att allt är ditt fel. Någonting som många gånger förvånar mig när jag sitter med klienter i terapirummet är att många människor tror att världen kretsar kring dem. Vad din partner behöver lära sig är att inte ta sig själv på för stort allvar och tro att universum kretsar kring honom eller henne och att alla andra är obegåvade och alltid har fel. Vad många inte känner till är att detta är en av de enskilt största folksjukdomarna i Sverige. Jag måste dagligen påminna mina klienter att det som vi upplever som sanning bara är en modell av verkligheten och att det finns många sanningar.

Statistik för resultatet i denna kategori

Kvinnor som gjort testet.

Genomsnittsbetyg för deras partner: Problematisk

Män som gjort testet.

Genomsnittsbetyg för deras partner: Problematisk

Denna statistik är baserad på 2587 test.

© 2022 - Materialet du tagit del av är upphovsrättsskyddat och ägs av Webtrust som innehar alla rättigheter. Publicering eller kopiering utan tillstånd kommer att resultera i rättsliga åtgärder. Vill du använda lovetestnow på din hemsidan kan du kontakta licenshuset www.Brandnet.com