Updated: 2018-06-13 | Version: 2.8.3 | Language: Swedish | Mem: 0.524288 mb

5. Trygghet

Tillbaka till trädet
88 / 100
Din partners betyg: Godkänd

Om betyget

Din partner har i kategorin trygghet fått betyget godkänd. Trygghet är en grundläggande faktor för att en relation skall kunna utvecklas. Det kan tyckas vara en självklarhet men det finns tyvärr relationer där trygghet saknas. Brist på trygghet kan på sikt leda till separation eller att den partner som känner sig otrygg blir känslomässigt dränerad eller tappar sin självkänsla.

Trygghet är en viktig faktor för att en relation ska stå på stabil grund. Trygghet handlar om att både du och din partner känner er trygga och att du kan lita på din partner i ur och skur. Om du eller din partner känner er otrygga i ert eget hem är inte prognoserna för relationen goda. Det är ett absolut krav att du ska känna dig trygg i din egen relation. Trygghet och respekt är två byggstenar som måste finnas för att en relation ska kunna utvecklas och stå på stabil grund. Det spelar ingen roll om ni har det bra sexuellt eller att du får uppskattning och bekräftelse. I botten måste det alltid finnas en grundtrygghet om relationen ska kunna fördjupas och utvecklas.

Av ditt svar framgår det att din partner inte stödjer dig ekonomiskt i svåra situationer även om han eller hon har möjligheter. En förutsättning för att relationen ska stå på en stabil grund är att du kan känna dig trygg när det uppstår en kris. När du inte kan lita på din partner äventyras grunden som relationen bygger på.

© 2022 - Materialet du tagit del av är upphovsrättsskyddat och ägs av Webtrust som innehar alla rättigheter. Publicering eller kopiering utan tillstånd kommer att resultera i rättsliga åtgärder. Vill du använda lovetestnow på din hemsidan kan du kontakta licenshuset www.Brandnet.com