Updated: 2018-06-13 | Version: 2.8.3 | Language: Swedish | Mem: 0.524288 mb

15. Maktbalans

Tillbaka till trädet
40 / 100
Din partners betyg: Underkänd

Om betyget

Din partner har i kategorin maktbalans fått betyget underkänd. Den här kategorin tittar på hur väl din partner tar med dig i beslutsprocessen eller om han eller hon kör sitt egna race. Detta betyder att din partner i de flesta fall kör sitt eget race. Din partner behöver bli mycket bättre på att inte bara tänka på sig själv utan mer på vad som är bra för relationen.

I denna kategori mäter vi hur bra din partner är på att ta med dig i beslutsprocessen. Om det råder en alltför stor obalans mellan dig och din partner kan det på sikt få förödande konsekvenser.
Inom personlig utveckling finns det många olika modeller för att beskriva hur en person förhåller sig till sin partner. Vår modell tar fasta på att vi antingen är "givare" eller "tagare" i en relation. Modellen påminner lite om en gungbräda med två ändar, där mitten får representera vårt sanna jag. När vi är i balans med oss själva och säger vad vi tycker utan att känna oss dumma eller rädda för att bli avvisade är vi mitt på gungbrädan och den väger jämt. Många utvecklar tidigt vad jag kallar en extern referensram, dvs att du bryr dig mer om vad andra tycker än vad du gör själv. Det rör sig då mot att bli vad vi kallar en "givare". En givare tänker mer på andra än på sig själv. På sikt kan detta innebära att de tappar bort sig själva i relationen men det behöver inte betyda att de har tappat bort sig själva för alltid. Vårt sanna jag finns alltid kvar inom oss, även om det tillfälligt har gömt sig under gamla besvikelser och minnen.

"I en hälsosam relation är det lika viktigt att kunna ta vara på sina egna behov som att ge"

- lovetestnow

Av ditt svar framgår det att din partner tycker att han eller hon vet bättre än dig. Om din partner är väldigt jag-centrerad och är en tagare kan det finnas drag av ett primitivt försvar som heter "Omnipotent kontroll". Detta försvar börjar som en naturlig anpassning i utvecklingsprocessen som alla går igenom. Freud påpekade att barnet fantiserar om att ha fullständig kontroll på världen som kretsar kring dem. I vår utveckling försonar sig de flesta med det obehagliga faktum att ingen människa är omnipotent och kan styra allt. Det är naturligt att känna sig bra när man har lyckats genomdriva sin vilja. Hos en del personer kan detta drag av omnipotens leva kvar på ett primitivt sätt. Dessa personer ser varje diskussion och situation som en tävling eller kamp där det handlar om att "vinna" eller "överlista" andra för att maximera sin makt och inflytande. Detta drag är inget som växer bort av sig själv.

Av ditt svar framgår det att din partner tycker att du inte kan fatta beslut. Om det här är ett utpräglat mönster kan det handla om något som vi kallar "förälder-barn relation". Den ena partnern har då tagit på sig föräldrarollen antingen som styrande förälder eller som vårdande. Det kan också handla om att du har dålig självkänsla.

Av ditt svar framgår det att din partner tar alltför många egna beslut som ni borde diskutera gemensamt. Detta borde vara en självklarhet men är tyvärr inte alltid fallet. Detta är något din partner behöver utveckla för att ni ska stärka vi-känslan.

Av ditt svar framgår det att din partner tycker att han eller hon vet bäst och därför tycker sig ha rätt att bestämma över dig. Detta kan vara ett tecken på att din partner är självcentrerad. Om detta är väldigt utpräglat kan det handla om narcissism men detta kräver också att andra kriterier blir uppfyllda.

Av ditt svar framgår det att din partner inte lyssnar på de råd du ger. Detta kan vara allvarligt och visar brist på respekt. I en hälsosam relation lyssnar man på sin partner utan att döma och hittar en kompromiss.

Av ditt svar framgår det att din partner har svårt att låta någon annan bestämma över honom eller henne. Detta är en egenskap som kan påverka flera andra områden i relationen såsom sex, respekt, balans, jämlikhet, emotionell trygghet och möjligheten att försonas efter ett gräl. Detta växer oftast inte bort av sig självt. En annan problematik med detta är att personen inte heller tar ansvar för problem i relationen, vilket gör det svårt för relationen att utvecklas. Detta är något som din partner behöver utveckla om inte vi-känslan ska gå förlorad.

Av ditt svar framgår det att din partner trycker ner dig när du framför dina åsikter. Om din partner inte lyssnar på dig och dessutom trycker ner dig är detta en emotionell kränkning. Även om din partner är kärleksfull vid andra tillfällen så rättfärdigar detta inte att han eller hon trycker ner dig.

Statistik - Maktbalans

14 procent ( 283 / 2017 ) av kvinnorna uppger att deras partner kör sitt egna race istället för att fråga om saker.

Kvinnor:
14%

9 procent ( 51 / 537 ) av männen uppger att deras partner kör sitt egna race istället för att fråga om saker.

Män:
9%


Baserat på 2577 antal test.

Statistik för resultatet i denna kategori

Kvinnor som gjort testet.

Genomsnittsbetyg för deras partner: Utvecklingsbar

Män som gjort testet.

Genomsnittsbetyg för deras partner: Utvecklingsbar

Denna statistik är baserad på 2587 test.

© 2022 - Materialet du tagit del av är upphovsrättsskyddat och ägs av Webtrust som innehar alla rättigheter. Publicering eller kopiering utan tillstånd kommer att resultera i rättsliga åtgärder. Vill du använda lovetestnow på din hemsidan kan du kontakta licenshuset www.Brandnet.com