Updated: 2018-06-13 | Version: 2.8.3 | Language: Swedish | Mem: 0.524288 mb

19. Balans & jämlikhet

Tillbaka till trädet
64 / 100
Din partners betyg: Underkänd

Om betyget

Din partner har i kategorin balans och jämlikhet fått betyget underkänd.Detta innebär att de råder stor obalans mellan dig och din partner. Detta betyder att din partner behöver utveckla sin förmåga att hjälpa till med hushållsarbetet och den löpande driften. När detta sker stärks både uppmärksamheten och respekten.

Obalans eller brist på jämlikhet mellan er kan skapa problem. Ett område där detta märks påtagligt är hur ni balanserar arbetsinsatserna i hushållsarbetet, ansvaret för barnen eller den löpande driften.

I hushållsarbetet finns det olika grader av vad som anses välstädat. Precis som med skönhet ligger begreppet "välstädat" i betraktarens ögon. Vi har tex alla olika uppfattningar hur man ställer ner disk i diskmaskinen eller vad som är välstädat. Om du vuxit upp i ett hem där mattfransarna skulle kammas ofta är det inte konstigt om du har en mycket låg toleransnivå för oreda. Om din partner å andra sidan har vuxit upp i ett hem med föräldrar som var bohemer som inte var så noga med städningen är det inte konstigt om ni kommer att ha återkommande gräl om städningen.

Av ditt svar framgår det att din partner förväntar sig att du ska ställa upp i tid och otid för honom eller henne. I ditt fall kanske det är så att din partner lever med föreställningen att hans eller hennes behov är viktigare än dina. Det finns ett kärleksmönster som heter "Mästaren och Slaven". Istället för att du och din partner flätar samman era kartor av verkligheten till en ny karta genom kompromisser och diskussioner rättar du dig efter mästarens spelplan. Konsekvensen blir att du på sikt kommer att tappa bort dig själv och din självkänsla. Har det pågått i många år i kombination med kritiska och emotionella kränkningar har du förmodligen tappat tron på dig själv helt och hållet. "Mästare och Slav" kan fungera under en kortare tid men på sikt kommer detta att leda till att relationen får svårt att överleva. En sund och hälsosam relation kan inte byggas på att den ena parten underordnar sig och blir ett hembiträde istället för en partner.

Av ditt svar framgår det att din partner inte värdesätter de insatser du gör för hemmet, familjen eller alternativt arbetet. När det blir en obalans i fördelningen av arbetet i hemmet så kan ett tyst missnöje växa fram som på sikt underminerar vi-känslan.

Statistik - Jämlikhet

13 procent ( 255 / 2013 ) av kvinnorna upplever att deras partner är ointresserade av att ha en jämlik relation.

Kvinnor:
13%

9 procent ( 46 / 536 ) av männen upplever att deras partner är ointresserade av att ha en jämlik relation.

Män:
9%


16 procent ( 331 / 2013 ) av kvinnorna upplever att deras partner tar för sig mer av egen tid, pengar bil eller annat.

Kvinnor:
16%

7 procent ( 38 / 536 ) av männen upplever att deras partner tar för sig mer av egen tid, pengar bil eller annat.

Män:
7%


17 procent ( 336 / 2013 ) av kvinnorna uppger att deras partner inte värdesätter de insatser som de gör för hemmet, familjen eller arbetet.

Kvinnor:
17%

11 procent ( 61 / 536 ) av männen uppger att deras partner inte värdesätter de insatser som de gör för hemmet, familjen eller arbetet.

Män:
11%


Baserat på 2572 antal test.

Statistik för resultatet i denna kategori

Kvinnor som gjort testet.

Genomsnittsbetyg för deras partner: Utvecklingsbar

Män som gjort testet.

Genomsnittsbetyg för deras partner: Utvecklingsbar

Denna statistik är baserad på 2587 test.

© 2022 - Materialet du tagit del av är upphovsrättsskyddat och ägs av Webtrust som innehar alla rättigheter. Publicering eller kopiering utan tillstånd kommer att resultera i rättsliga åtgärder. Vill du använda lovetestnow på din hemsidan kan du kontakta licenshuset www.Brandnet.com