Updated: 2018-06-13 | Version: 2.8.3 | Language: Swedish | Mem: 0.524288 mb

17. Uppmärksamhet

Tillbaka till trädet
50 / 100
Din partners betyg: Problematisk

Om betyget

Din partner har i kategorin uppmärksamhet fått betyget problematisk. Detta betyder att din partner behöver bli bättre på att ge dig uppmärksamhet. Varje dag finns det tillfällen då du och din partner kan ge varandra uppmärksamhet. Uppmärksamhet är en viktig byggsten för att fördjupa relationen. När två människor attraheras av varandra blir synlighet och uppmärksamhet självklara ingredienser.

Av ditt svar framgår det att din partner använder sina känslor emot dig på ett negativt sätt för att få din uppmärksamhet. Detta kan bero på olika orsaker:

1. Din partner har lärt sig under uppväxten att detta agerande fungerar bra för att få uppmärksamhet.

2. Din partner har ett regressivt (barnsligt) beteende som innebär att känslorna tar överhanden då personen i fråga har svårt att agera logiskt och eftertänksamt utan tyngs ner av sina känslor. Dessa drag ligger ofta på ett lite djupare plan i personligheten och växer inte bort av sig självt utan hjälp utifrån av terapeut eller psykolog.

Av ditt svar framgår det att när du blir sjuk så bryr sig din partner inte om dig så som du skulle vilja. Det är tufft att inte få hjälp när man är som svagast. Det ger trygghet och vi-känsla i förhållandet. Våra erfarenheter från terapirummet är att det företrädesvis är män som har brister på detta område.

Grattis! Du och din partner har förstått vikten av att fördjupa relationen genom att sitta ner och dela med er vad som hänt under dagen. Dessa samtal hjälper er att hantera den vardagliga stress som inte har med relationen att göra. När du och din partner pratar om saker som varit jobbiga under dagen skapar ni förutsättningar för återhämtning. Prata om vad som hänt under dagen, stort och smått. Sådant som bekymrar, glädjer er eller gör er oroliga.

Av ditt svar framgår det att du och din partner inte utforskar varandras liv genom att prata och intressera er för vad som händer. När ni undviker att lära känna varandra på ett djupare plan minskar ni möjligheten att få en djupare känslomässig kontakt. Detta är något ni kan utveckla tillsammans.

Av ditt svar framgår det att om du har haft en dålig dag så lyssnar din partner inte på dig. Om detta är vanligt förekommande kan det skapa både distans mellan er och ensamhetskänslor. Detta behöver du och din partner utveckla om tryggheten ska stärkas. Vår erfarenhet från terapirummet visar att kvinnor lyssnar bättre än män.

Av ditt svar framgår det att din partner ofta är okoncentrerad eller frånvarande när du berättar saker. Det är att tecken på bristande engagemang och intresse. Förekommer det över en längre tid kan det på sikt skapa känslor av ensamhet.

Av ditt svar framgår det att din partner föredrar att sitta framför datorn, titta på TV, prata i telefon eller liknande istället för att prata med dig. Det ligger oftast på ett djupare plan i din partners personlighet. Det är inget som bara växer bort av sig själv utan är något som du antingen måste acceptera eller ta upp med din partner.

Statistik - Uppmärksamhet

9 procent ( 191 / 2011 ) av kvinnorna uppger att deras partner kan använda sina känslor på ett destruktivt sätt för att få uppmärksamhet.

Kvinnor:
9%

9 procent ( 46 / 536 ) av männen uppger att deras partner kan använda sina känslor på ett destruktivt sätt för att få uppmärksamhet.

Män:
9%


16 procent ( 326 / 2011 ) av kvinnorna uppger att de blir frustrerade av att deras partner kan älta samma saker om och om igen.

Kvinnor:
16%

21 procent ( 114 / 536 ) av männen uppger att de blir frustrerade av att deras partner kan älta samma saker om och om igen.

Män:
21%


8 procent ( 163 / 2011 ) av kvinnorna att deras partners behov av bekräftelse kväver dem.

Kvinnor:
8%

7 procent ( 36 / 536 ) av männen att deras partners behov av bekräftelse kväver dem.

Män:
7%


Baserat på 2570 antal test.

Statistik för resultatet i denna kategori

Kvinnor som gjort testet.

Genomsnittsbetyg för deras partner: Utvecklingsbar

Män som gjort testet.

Genomsnittsbetyg för deras partner: Utvecklingsbar

Denna statistik är baserad på 2587 test.

© 2022 - Materialet du tagit del av är upphovsrättsskyddat och ägs av Webtrust som innehar alla rättigheter. Publicering eller kopiering utan tillstånd kommer att resultera i rättsliga åtgärder. Vill du använda lovetestnow på din hemsidan kan du kontakta licenshuset www.Brandnet.com