Updated: 2018-06-13 | Version: 2.8.3 | Language: Swedish | Mem: 0.524288 mb

18. Emotionell trygghet

Tillbaka till trädet
55 / 100
Din partners betyg: Problematisk

Om betyget

Din partner har i kategorin emotionell trygghet fått betyget problematisk. Detta betyder att din partner behöver bli bättre på att lyssna och ta emot dina känslor.

I den här kategorin mäter vi vad vi kallar emotionell trygghet. Många gånger kan det vara svårt att sätta fingret på vad emotionell trygghet är. Vi kanske upplever att det mesta är bra, men under ytan känner vi ändå att något saknas. Då kan detta handla om emotionell trygghet.

I emotionell trygghet ingår följande ingredienser:

1. Du blir lyssnad till.
2. Du känner att du kan vara dig själv.
3. Du blir sedd för den du är.
4. Du känner dig trygg med att berätta vad du känner.
5. Du är bekväm med att visa vad du känner.

Emotionell trygghet är naturligtvis olika för olika individer, där vissa har ett större behov och andra mindre. Har man vuxit upp i en familj där allt sopas under mattan då vet man förmodligen inte vad emotionell trygghet är. Då är det svårt att ge uttryck för vad man känner.

"Det är först när du och din partner har en djupt rotad vänskap som en relation upplevs som emotionellt trygg."

- Lovetestnow

Av ditt svar framgår det att du inte kan berätta alla dina tankar och känslor för din partner. Det innebär att relationen blir både otrygg och innehåller brist på respekt. En grundförutsättning för att relationen ska växa är att du kan berätta allt för din partner.

Av ditt svar framgår det att din partners sätt att behandla dig gör att du känner dig ensam i relationen. Det kan finnas flera olika orsaker till att du känner dig ensam:

1. Din partner är självcentrerad.
2. Graden av självständighet är olika mellan dig och din partner.
3. Du har ett stort bekräftelsebehov.
4. Din partner har sina prioriteringar på annat håll.
5. Din partner nonchalerar dina känslor.

Du måste själv bestämma hur viktigt detta är för dig. Det kan också vara ett tecken på att din relation förlorar energi.

Av ditt svar framgår det att du inte kan vara dig själv i din relation. Att inte kunna vara sig själv i sin relation är ett mycket allvarligt problem. När du försöker vara vara någon annan än dig själv äventyrar du inte bara dig själv utan också din relation på sikt. Vem ska du vara om inte dig själv?

Grattis! Av ditt svar framgår det att det inte finns några saker som är förbjudna att prata om i er relation. Det är bra att ni har en öppen kommunikation. När relationen är etablerad och vardagen tar vid är djupet av kommunikationen en viktig faktor för att utveckla och stärka relationen.

Av ditt svar framgår det att du får gå på äggskal i din relation. Det kan handla om att din partner har ett hetsigt temperament eller har vuxit upp i en miljö där gap och skrik hörde till vardagen. Trots att din partner kanske hatar dessa brister kan detta mönster sitta så djupt att det kan vara svårt att ändra på. Om du inte tar upp detta för fridens skull kommer det på sikt vara er relation som förlorar på detta.

Av ditt svar framgår det att din partner inte kan be om ursäkt eller visa ånger. Konsekvensen av detta blir att när din partner inte ber om ursäkt blir det ditt fel. Det kan finnas flera orsaker till detta beteende. Det kan vara en obehaglig form av att utöva makt eller också att din partner har vuxit upp i en miljö där alla alltid har skyllt ifrån sig och aldrig bett om ursäkt. En annan anledning kan vara att din partner har så dålig självkänsla att vederbörande inte kan erkänna sina fel. Om din partner saknar förmågan att se sig själv utifrån kommer problemet att kvarstå.

Statistik - Emotionell trygghet

16 procent ( 313 / 2013 ) av kvinnorna att de kan dela sina tankar och känslor med sin partner.

Kvinnor:
16%

11 procent ( 59 / 536 ) av männen att de kan dela sina tankar och känslor med sin partner.

Män:
11%


13 procent ( 262 / 2013 ) av kvinnorna upplever ibland att de lever med en främling.

Kvinnor:
13%

8 procent ( 43 / 536 ) av männen upplever ibland att de lever med en främling.

Män:
8%


21 procent ( 431 / 2013 ) av kvinnorna uppger att deras partner har svårt att be om ursäkt och att denne sällan visar ånger.

Kvinnor:
21%

21 procent ( 112 / 536 ) av männen uppger att deras partner har svårt att be om ursäkt och att denne sällan visar ånger.

Män:
21%


Baserat på 2572 antal test.

Statistik för resultatet i denna kategori

Kvinnor som gjort testet.

Genomsnittsbetyg för deras partner: Utvecklingsbar

Män som gjort testet.

Genomsnittsbetyg för deras partner: Utvecklingsbar

Denna statistik är baserad på 2587 test.

© 2022 - Materialet du tagit del av är upphovsrättsskyddat och ägs av Webtrust som innehar alla rättigheter. Publicering eller kopiering utan tillstånd kommer att resultera i rättsliga åtgärder. Vill du använda lovetestnow på din hemsidan kan du kontakta licenshuset www.Brandnet.com