Updated: 2018-06-13 | Version: 2.8.3 | Language: Swedish | Mem: 0.524288 mb

21. Sexuell attraktion

Tillbaka till trädet
8 / 100
Din partners betyg: Underkänd

Om betyget

I kategorin sexuell attraktion har din partner fått betyget underkänd. Den sexuella attraktionen är i de flesta fall en viktig faktor för att relationen ska må bra. När den sexuella attraktionen är stark får relationen kraftfull energi som påverkar andra områden i relationen.

Målet med sex är att komma varandra närmare, ha kul och att tillfredsställa sig själv och sin partner. Både du och din partner kan ha fantasier, drömmar och behov. När ni ger uttryck för era önskningar och behov är det viktigt att ni inte dömer er partner. Det finns en mängd olika anledningar till att vi inte känner oss tillfredsställda sexuellt. Det första som vi bör tänka på är att sex inte alltid är super. Precis som allt annat i relationen så går det i vågor och kan bero på att ni har olika behov, stilar, någon av er är asexuell eller gillar inte sex. En av de vanligaste orsakerna kan vara att det saknas kunskap.
Bra sex börjar med att ni lär känna era kroppar. Det är omöjligt för din partner att tillfredsställa dig om du inte själv vet vad du tycker är skönt.
Om sexlivet är hett och spännande är chansen stor att även relationen fungerar bra.

Av ditt svar framgår det att din partner inte är bra på att tillfredsställa dina sexuella behov. Detta är ett allvarligt problem om inte du är tillfreds med det.

Av ditt svar framgår det att du känner ingen sexuell attraktion för din partner längre eftersom er relation är så dålig. Detta kan vara ett allvarligt problem. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att relationer går upp och ner och att sexlivet också går i vågor. Om det däremot är så att din partner inte är lyhörd för dina behov eller kräver att ni är intima på ett sätt som du finner motbjudande är det allvarligare. För kvinnor handlar det sexuella ointresset många gånger om andra saker som brist på uppmärksamhet, uppskattning eller respekt. Det är viktigt att komma ihåg att i de flesta relationer fyller det sexuella mötet en funktion att skapar både närhet, intimitet och trygghet. Saknas det sexuella mötet blir relationen mer som en relation mellan två kamrater.

Av ditt svar framgår det att du känner ingen sexuell attraktion för din partner längre eftersom er relation är så dålig. Detta kan vara ett allvarligt problem. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att relationer går upp och ner och att sexlivet också går i vågor. Om det däremot är så att din partner inte är lyhörd för dina behov eller kräver att ni är intima på ett sätt som du finner motbjudande är det allvarligare. För kvinnor handlar det sexuella ointresset många gånger om andra saker som brist på uppmärksamhet, uppskattning eller respekt. Det är viktigt att komma ihåg att i de flesta relationer fyller det sexuella mötet en funktion att skapar både närhet, intimitet och trygghet. Saknas det sexuella mötet blir relationen mer som en relation mellan två kamrater.

Av ditt svar framgår det att du och din partner inte är nöjda med ert sexliv. Sexlivet är för många en viktig del för att hålla kärleken vid liv.

Av ditt svar framgår det att din partner är ointresserad av att vara sexuellt aktiv med dig. Detta är en viktig dimension i en relation men inte den enda.

Av ditt svar framgår det att du och din partner inte har samma syn på sex. Detta kan skapa problem om det pågår över en längre tid och är något ni behöver prata om. Det är viktigt att hitta en balans i det sexuella mötet.

Av ditt svar framgår det att din partner tänker på sig själv i första hand när ni har sex. Om din partner är en tagare och självcentrerad blir jag inte förvånad av detta. Generellt sett när du och din partner möts sexuellt ska det naturligtvis vara ett ömsesidigt jämlikt utbyte. Men självklart kan detta variera från gång till gång. Det kan också finnas tillfällen då den ena partnern helt och hållet ägnar den andra uppmärksamhet, men i grund och botten är en rättvis fördelning av uppmärksamheten att föredra om båda parter är bekväma med det.

Av ditt svar framgår det att du upplever att det inte finns tillräckligt med ömhet och sensualism mellan dig och din partner i det sexuella mötet. Det är inte helt ovanligt att parterna i en relation har olika behov av sensualism, ömhet eller sex. I en del fall kan det hända att det enda sättet att få andra behov tillfredsställda som kärlek, sensualism, närhet, tröst, ömhet, romantik kan vara när ni är sexuellt intima. Om det sexuella mötet är den enda platsen där du har chans att få dessa behov tillfredsställda och din parter är mer intresserad av sex än närhet, kan du komma att känna dig tom. Om detta har pågått under en längre tid så kommer du om detta fortsätter att känna dig ensam.

Av ditt svar framgår det att ert sexliv inte utvecklas utan går i samma hjulspår. Ni är inte ensamma om detta, det är inte helt lätt att få sexlivet att kontinuerligt utvecklas. För att sexlivet ska utvecklas bör följande kriterier vara uppfyllda.
1. Du och dina partner är välbekanta med era kroppar och hur ni får bästa möjliga tillfredsställelse.
2. Ni har ungefär samma nivå på er sexlust.
3. Du och dina partner är lika bekväma med er sexualitet.
4. Du och dina partner kan prata relativt obehindrat om era sexuella drömmar och fantasier.
5. Ni har ungefär samma stil på den typ av sex ni gillar. Om ni inte gillar samma sak är ni i alla fall villiga att pröva nya saker för glädjen och att se din partner njuta.

Statistik för resultatet i denna kategori

Kvinnor som gjort testet.

Genomsnittsbetyg för deras partner: Utvecklingsbar

Män som gjort testet.

Genomsnittsbetyg för deras partner: Problematisk

Denna statistik är baserad på 2587 test.

© 2022 - Materialet du tagit del av är upphovsrättsskyddat och ägs av Webtrust som innehar alla rättigheter. Publicering eller kopiering utan tillstånd kommer att resultera i rättsliga åtgärder. Vill du använda lovetestnow på din hemsidan kan du kontakta licenshuset www.Brandnet.com