Updated: 2018-06-13 | Version: 2.8.3 | Language: Swedish | Mem: 0.524288 mb

23. Möta upp i känslan

Tillbaka till trädet
46 / 100
Din partners betyg: Underkänd

Om betyget

Din partner har i kategorin möta upp i känslan fått betyget underkänd. Det betyder att din partner har väldigt olika känslomässiga djup. Din partner behöver utveckla förmågan att lyssna till dig och förstå dina känslor. Det är naturligt att vi har olika känslomässigt djup.

"Möta upp i känslan" är ett begrepp som vi har skapat. Under loppet av din livstid kommer du att uppleva miljontals olika känslor och förnimmelser. Vare sig du tycker om det eller ej så finns dina känslor hos dig för att stanna. Vi har känslor hela tiden, vare sig vi är medvetna om dem eller ej. Att du har känslor är ett bevis på att du lever. Känslor uppkommer som gensvar på vad som händer i våra liv och hjälper dig att fatta kloka beslut och fungerar som en kompass i beslutsprocessen. Därför är det viktigt att lära känna och komma i kontakt med sina känslor för att fördjupa sin relation.

Precis som det bara finns några grundfärger så finns det bara en handfull grundkänslor. De som oftast nämns i sammanhanget är:

- Fruktan
- Sorg
- Vrede
- Glädje
- Spänning

Dessa känslor klassificerar vi antingen som positiva eller negativa. Förutom grundkänslorna som utmärks av att de är konkreta finns också mer subtila känslor såsom skuld, leda, nervositet, missmod med mera. Dessa är i själva verket olika kombinationer av våra grundkänslor eller reaktioner på någon av dem.

När din partner möter upp dig i känslan handlar det om att han eller hon bättre förstår och accepterar alla dina känslor du har. Det är sällan man ser detta i vanliga relationer. I en relation där din partner möter upp i känslan finns det inget ämne som är för känsligt, utan man pratar om i princip allt. Möta upp i känslan skiljer sig från emotionell trygghet på två sätt:

- När du blir mött i känslan känner du att personen som tar emot dina känslor verkligen förstår och accepterar dem. Din partner ger dig också en återkopplande feedback på att det du känner inte är konstigt. Du känner dig förstådd av din partner och döms inte av honom eller henne.

- För att ett möte i känslan ska uppstå krävs att både du och din partner har ungefär samma känslomässiga djup. Om du eller din partner är avstängd känslomässigt kommer ni ha svårare för att möta varandra i känslan. Hur bra vi är på att möta i känslan grundläggs under vår uppväxt.

"Om du och din partner systematiskt bygger upp er relation genom att ge uttryck för era innersta känslor och tankar kommer ni utveckla och fördjupa relationen på sikt."

Lovetestnow

Av ditt svar framgår det att din partner blir arg eller besvärad när du ger uttryck för en del av dina känslor. Om din partner konstant vägrar att lyssna till detta är det inte så konstigt om du upplever detta som en emotionell kränkning. Detta mönster hos din partner ligger ofta på ett djupare plan i personligheten och på sikt kan detta beteende leda till att du känner ensamhetskänslor. Du måste själv avgöra hur viktigt detta är för dig.

Av ditt svar framgår det att din partner inte är bra på att möta dig känslomässigt och är dålig på att läsa av hur du mår. Detta är inte ovanligt. Om du är en känslomänniska kan du uppleva känslor av oförståelse och ensamhet.

Av ditt svar framgår det att din partner inte bryr sig om dina känslor. Detta kan upplevas som en emotionell kränkning om du är en känslomänniska. Det är inte ovanligt att vi som människor har olika känslomässiga djup. I de flesta fall handlar det inte om att din partner är elak utan är endast en del av din partners personlighet. Du måste själv avgöra hur viktigt detta är för dig.

Av ditt svar framgår det att din partner har svårt för att förstå dig. Det kan låta konstigt att vi värdesätter en sådan självklar sak som att bli förstådd men det är inte alla som känner sig förstådda av sin partner. Var vaksam på att du inte kan förvänta dig att din partner ska förstå dig om du inte är tydlig med dina behov. Du måste själv avgöra hur viktigt detta är för dig.

Av ditt svar framgår det att du och din partner inte har några känslomässigt djupa samtal. Det är inte så konstigt att olika människor har olika känslomässiga djup men om skillnaden är alltför stor och du har ett behov av att mötas i dina känslor kan relationen få problem på sikt.

Av ditt svar framgår det att din partner dömer dig för vad du känner och tycker. Detta är en allvarlig emotionell kränkning som innehåller både förakt och brist på respekt. Det äventyrar också tryggheten i relationen.

Statistik för resultatet i denna kategori

Kvinnor som gjort testet.

Genomsnittsbetyg för deras partner: Utvecklingsbar

Män som gjort testet.

Genomsnittsbetyg för deras partner: Utvecklingsbar

Denna statistik är baserad på 2587 test.

© 2022 - Materialet du tagit del av är upphovsrättsskyddat och ägs av Webtrust som innehar alla rättigheter. Publicering eller kopiering utan tillstånd kommer att resultera i rättsliga åtgärder. Vill du använda lovetestnow på din hemsidan kan du kontakta licenshuset www.Brandnet.com