Updated: 2018-06-13 | Version: 2.8.3 | Language: Swedish | Mem: 0.524288 mb

1. Våld i relationen

Tillbaka till trädet
97 / 100
Din partners betyg: Utvecklingsbar

Om betyget

Din partner har i kategorin risk för våld fått betyget utvecklingsbar. Det betyder att din partner kan ha ett aggressivt sätt eller ett gränsöverskridande beteende när det handlar om våld.

Trygghet är en grundläggande byggsten för att en relation ska kunna fungera. Om du befinner dig i en relation där det förekommer våld eller hot om våld måste du överväga att ta dig därifrån. Kom ihåg att det aldrig finns några ursäkter för fysiskt våld. Fysiskt våld är alltid fel. Om du har en historia där du blivit utsatt för våld som sträcker sig tillbaka i tiden kan det vara svårt för dig att gå in i en normal relation eftersom detta är okänd mark för dig. Du vet inte hur du ska bete dig. Istället kanske du väljer att söka dig till människor som fortsätter att kränka dig.

Av ditt svar framgår det att din partner är elak och vill göra dig illa. Om din partner har som vana att agera elakt ligger det oftast på ett djupare personligt plan och växer inte bort av sig självt. Har din partner fler negativa anmärkningar i denna kategori kan du leva farligt. Förutsättningarna för att din relation ska utvecklas till något kärleksfullt är begränsat om inte din partner söker hjälp.

© 2022 - Materialet du tagit del av är upphovsrättsskyddat och ägs av Webtrust som innehar alla rättigheter. Publicering eller kopiering utan tillstånd kommer att resultera i rättsliga åtgärder. Vill du använda lovetestnow på din hemsidan kan du kontakta licenshuset www.Brandnet.com