Updated: 2018-06-13 | Version: 2.8.3 | Language: Swedish | Mem: 0.524288 mb

27. Egen tid kontra relationstid

Tillbaka till trädet
48 / 100
Din partners betyg: Problematisk

Om betyget

I kategorin egen tid kontra relationstid har din partner och relationen fått betyget problematisk. Detta betyder att du och din partner har lite olika syn på egen tid kontra relationstid.Detta är inget ovanligt. Ibland kan det skapa spänningar i relationen om ni inte hittar en kompromiss eller respekterar era olikheter.

Det är inte ovanligt att vår partner ger upp sina egna intressen under förälskelsen till förmån för dig. När sedan vår partner återvänder till sina intressen och behöver tid för sig själv dyker rädslan upp att vi inte är älskade. Helena fick uppleva detta när hennes partner Peter plötsligt tog upp alla sina intressen igen efter att ha varit totalt uppslukad av henne under tre månader.

'Jag fattade ingenting. Det var som om jag var intressant i tre månader och sen var det inte kul längre..'

Men det handlade inte om att Peter hade tröttnat på Helena utan att han helt enkelt hade ett större behov än henne av att ladda upp sina batterier utanför relationen. Detta beror på att man har under förälskelsen bländats av varandra och varit fullt upptagen med att utveckla vi-känslan. I efterhand som relationen utvecklas så börjar parterna att bejaka sin egen individualitet. De lyckligaste relationerna jag har stött på har ofta haft en bra balans mellan tid för sig själv och tid för relationen.

"Gud var väldigt rättvis när han delade ut tiden. Alla har fått 24 timmar på sitt dygn".

Lovetestnow

Av ditt svar framgår det att din partner har mycket större behov av tid för sig själv än vad du har. Om ni inte sätter er ner och pratar igenom era behov och hittar någon lösning kommer ni har återkommande gräl om detta ämne.

Av ditt svar framgår det att du och din partner bråkar ofta om ha tid för er själva. Det är viktigt att ha tid för sig själv. Om det råder en alltför stor obalans leder detta ofta till återkommande gräl och känslor av att vara oälskad och inte uppskattad uppstår.

Statistik för resultatet i denna kategori

Kvinnor som gjort testet.

Genomsnittsbetyg för deras partner: Utvecklingsbar

Män som gjort testet.

Genomsnittsbetyg för deras partner: Utvecklingsbar

Denna statistik är baserad på 2587 test.

© 2022 - Materialet du tagit del av är upphovsrättsskyddat och ägs av Webtrust som innehar alla rättigheter. Publicering eller kopiering utan tillstånd kommer att resultera i rättsliga åtgärder. Vill du använda lovetestnow på din hemsidan kan du kontakta licenshuset www.Brandnet.com