Updated: 2018-06-13 | Version: 2.8.3 | Language: Swedish | Mem: 0.524288 mb

4. Respekt

Tillbaka till trädet
36 / 100
Din partners betyg: Underkänd

Om betyget

Din partner har i kategorin respekt fått betyget problematisk. Detta är allvarligt och visar att din partner behöver bli bättre på att visa dig respekt. Respekt är en grundläggande faktor för att en relation ska stå på en fast grund.

Ett grundfundament för att en relation ska stå på en stabil grund är att det finns respekt. Det finns många olika sätt som vi kan visa bristande respekt. Vi kan kritisera vår partners vikt, utseende eller något de har gjort. Du kan jämföra respekt med rotsystemet på ett träd. Det spelar ingen roll hur mycket ljus och bevattning trädet får om inte rotsystemet får bra näring. Så länge rotsystemet är dåligt kan aldrig trädet växa och utvecklas. Samma sak gäller för er relation. Den kan inte utvecklas ordentligt om det finns brist på respekt. När du och din partner respekterar varandra och är öppna för varandras åsikter och tankar står relationen på en fast grund.

En annan del av relationen som tar stryk när respekt saknas är kommunikationen. Det går inte att prata om ett problem på ett konstruktivt sätt om din partner inte respekterar dig. Om du känner dig trygg med din partner och vet att han eller hon respekterar dig kan du tryggt öppna dig och visa din sårbarhet. I efterhand när ni återvänder till det här djupet i kommunikationen kommer känslan av trygghet och respekt att växa. Det blir då lättare att hantera andra problem som dyker upp.

"Något som förvånar oss när det gäller relationer är att människor sällan är elaka mot arbetskamrater eller vänner. Ingen skulle komma på idén att skälla ut sin vän för att dom glömmer stänga kylskåpsdörren. Däremot kan du agera hur som helst mot den du älskar."

Lovetestnow

Av ditt svar framgår det att din partner inte respekterar dina föräldrar, syskon eller vänner. Detta är allvarligt. Även om kemin inte stämmer bör det ändå finnas en hög grad av acceptans.

Av ditt svar framgår det att din partner de senaste två åren har kritiserat din vikt, utseende eller annat. Detta är en emotionell kränkning. Det spelar ingen roll om det är på ett skämtsamt sätt, om du som mottagare upplever det som kränkande är det en kränkning, punkt slut.

Av ditt svar framgår det att du upplever att din partner inte är hänsynsfull eller bryr sig om dig. Detta är en allvarlig emotionell kränkning som du behöver ta upp med din partner om relationen ska utvecklas.

Av ditt svar framgår det att din partner kan säga saker till dig på ett sätt som gör att du känner dig värdelös. Detta är en emotionell kränkning. Om din partner ständigt talar nedlåtande till dig kommer det på sikt att drabba din självkänsla. Har du pratat med din partner om detta? Om du redan har gjort allt du kan och inget har förändrats kan du fråga honom eller henne: "När du vet att jag blir sårad av det du säger, vad är det då som gör att du fortsätter?"

Av ditt svar framgår det att din partner inte uppskattar din personlighet. Det är en sak att inte uppskatta enskilda beteenden hos sin partner, men när din partner kritiserar din personlighet är relationen ute på väldigt tunn is. Att din partner respekterar din personlighet och den du är är ett grundläggande krav för att ni ska kunna bygga en trygg och respektfull relation.

Av ditt svar framgår det att din partner inte respekterar ditt arbete eller dina fritidsintressen. Detta kan skapa friktion i relationen. Det kan finnas flera olika orsaker till detta som svartsjuka, allmänt ogillande eller ensamhetskänslor. Oavsett vilka skäl din partner har finns det i de flesta fall ingen anledning för din partner att bestämma över din egen tid. Alla relationer behöver hämta energi utifrån ibland.

© 2022 - Materialet du tagit del av är upphovsrättsskyddat och ägs av Webtrust som innehar alla rättigheter. Publicering eller kopiering utan tillstånd kommer att resultera i rättsliga åtgärder. Vill du använda lovetestnow på din hemsidan kan du kontakta licenshuset www.Brandnet.com