Updated: 2018-06-13 | Version: 2.8.3 | Language: Swedish | Mem: 0.524288 mb

Poäng

Din uppskattning
Destruktiv
100 - 149
Ditt resultat
Problematisk
150 - 199
Din poäng
156 / 1000
Genomsnitt
412 / 1000
av 2238 test

Nedan ser du ett exempel på ett anonymt relationstest. Vi har avsiktligt valt ett test där det finns lite problem. Lite längre ned på sidan ser du ett träd om du klickar på högersidan på dom olika kategorierna så kommer du få upp den kategorins problem. Sammanlagt får du ut mellan 80-100 sidor om din relation. Har du några frågor kan du ringa 031-7740067.

Hej

Ditt resultat är 156 poäng. Det betyder att din partner har problem eller underkänt i kategorierna respekt och förakt. Det är därför din partners poäng blir låga och hamnar i kategorin problematisk. När det förekommer brist på respekt och förakt är det mer en regel än ett undantag att relationen också har andra problem. Om din partner har 12 orangea eller röda markeringar eller fler i trädet kommer din partner behöva göra mycket stora förändringar med sig själv för att er relation skall utvecklas och bli kärleksfull.

Förakt

Det händer att din partner använder sig av förakt i sin kommunikation gentemot dig. Förakt är motsatsen till ömhet och dränerar er relationen på energi. Förekommer förakt under en längre tid kommer det påverka din självkänsla i negativ riktning. En anledning till att du inte står upp för dig kan vara din låga självkänsla.


Respekt

Din partner har ovanan att kritisera dig eller komma med elaka kommentarer på ett sätt som inte är respektfullt. När din partner brister i respekt eller slänger ur sig nedsättande kommentarer är det en kränkning som dränerar er relation på energi. Din partner behöver bli bättre på att visa dig respekt och sluta med sina personangrepp på dig.

Otrohet

Det framgår att det har förekommit otrohet i er relation. Detta medför ofta att tilliten skadats. När tilliten försvinner äventyras tryggheten i relationen. Det är en av anledningarna till att din relations poäng är låga.

Kommunikation

Kommunikationen mellan dig och din partner fungerar inte tillfredsställande. Detta begränsar era möjligheter att lösa meningsskiljaktigheter och ge uttryck för era behov. Detta är något du och din partner behöver utveckla om ni vill att relationen skall utvecklas.

Kommunikation och känslor

En anledning till att du och din partner har svårt att kommunicera är att ni befinner er på olika känslomässiga nivåer. En förutsättning för bra kommunikation på en djupare nivå är att både du och din partner är i bra kontakt med era känslor. Först då kan ni ge uttryck för era djupare behov. Så länge du och din partner befinner er på olika känslomässiga nivåer kommer problemen i kommunikationen att bestå.

Konfliktstil

Du och din partner har väldigt olika sätt att hantera konflikter. Detta kan bero på att ni har olika temperament eller hur ni lärt er lösa konflikter när ni växte upp. Era olika konfliktstilar kan skapa onödiga irritationsmoment i relationen. Detta är något som ni bör vara vaksamma på och kanske bör diskuteras.

Maktbalans och självkänsla

I din relation är det ganska tydligt att din partner tar för sig mer av den gemensamma makten. Det kan var ett personlighetsdrag hos din partner att vilja var den som bestämmer eller bara något som utvecklats av bara farten. Många gånger står obalansen i proportion till det värdet vi sätter på oss själva dvs. din självkänsla. Din bristande självkänsla kan var en bidragande orsak till att du tar ett steg tillbaka i relationen eller att du vill undvika konflikter.

Uppskattning och bekräftelse

Uppskattning och bekräftelse är ett sätt att visa sin partner att han eller hon är värdefull. Din partner ger inte dig uppskattning och bekräftelse i den utsträckning som du önskar. Detta är ett område som din partner behöver bli bättre på.

Uppmärksamhet

Din partners förmåga att synliggöra dig genom att vara uppmärksam är begränsad. Uppmärksamhet är ett viktigt kärleksspråk som ger relationen energi. Detta är något som din partner kan behöva utveckla.

Emotionell trygghet

Den emotionella tryggheten mellan dig och din partner behöver stärkas. En viktig ingrediens i den emotionella tryggheten är att känna sig förstådd och känna sig trygg med att kunna berätta allt för sin partner. Din partner behöver utveckla denna sida för att kunna fördjupa relationen.


Ömhet och sexuellt umgänge

Det finns flera olika sätt som en relation kan få energi på. Ett sätt är sexuellt umgänge och ömhet. Du och din partner behöver utveckla dessa områden för att tillföra energi till relationen.

Vi känsla

Er relation har en begränsad vikänsla. När du och din partner utvecklar vänskapen så stärks vikänslan automatiskt. Vilket i sin tur fördjupar och stärker relationen.

Egen tid kontra relationstid

Det är tydligt att du och din partner har olika syn på egen tid kontra relationstid. Detta är något som ni kan behöva diskutera och hitta en kompromiss om eller acceptera era olikheter.


Din självkänsla

Det framgår av dina svar att din självkänsla är låg och kunde varit bättre. Din självkänsla kan ha varit låg innan du träffade din partner men sättet din partner behandlar dig på i din nuvarande relation ger tyvärr inget utrymme för att du skall få tillbaka din självkänsla.

Gemensamma projekt & framtidstro

Du och din partner har få gemensamma projekt där ni stöttar varandra. Det kan vara ett medvetet val från er sida men på sikt kan relationen förlora vikänsla som är en viktig del för att fördjupa relationen i vardagen. Det framgår också att du och din partner har få gemensamma planer för framtiden. Din relation behöver ha något att se fram emot. Detta är något ni behöver utveckla för att stärka er relation.

Trädet

Vi har valt trädet som symbol för att beskriva din relation. När du tittar på ditt träd skall det vara så grönt som möjligt. Du kommer troligtvis inte att ha ett helt grönt träd utan precis som de flesta andra som gjort testet har du säkert en del röda, orangea eller gula fyrkanter. Dessa fyrkanter beskriver områden som du och din partner behöver utveckla. Det viktiga är att dina röda och orangea fyrkanter inte ligger i rotsystemet dvs 1-7 eller i den nedre delen av stammen 8-9. Om fyrkanterna ligger där har din relation problem.

Rötterna

Rotsystemet är grundläggande för att er relation ska kunna utvecklas och stå stadigt. Utan ett stabilt rotsystem får inte stammen och kronan någon näring. Här mäter vi risk för våld, sexuella kränkningar, förakt, brist på respekt, trygghet, tillit och risk för separation. Om någon av dessa kategorier blir underkända har er relation problem. Precis som i naturen spelar det ingen roll hur mycket ljus kronan får genom att partner ger uppskattning, uppmärksamhet eller bra sex om rotsystemet växer i dålig jord.

Stammen

Kategorierna i stammen är viktiga och kan äventyra relationen. Här tittar vi på beroendeproblematik, svartsjuka, försoningstartegier, kommunikation, konfliktstil,äga problemet, prioriteringen av relationen och maktbalans. Speciellt beroendeproblematik och allvarlig svartsjuka kan skapa stora problem i en annars bra relation.

Kronan

I toppen på trädet finns kronan som tar emot solens energin. Här finner du de kategorier som ger dig energi och som får relationen att växa och utvecklas. Här mäter vi uppskattning, uppmärksamhet, emotionell trygghet, balans och jämlikhet, ömhet, sex, vi-känsla, och att mötas i känslan. Ju grönare kronan är ju mer energi ger din partner dig och relationen under förutsättningen att det inte finns större problem i rotsystemet eller nedre delen av stammen.

Betyg & Färger

De olika färgerna i trädet hänvisar direkt till respektive kategori och dess betyg.

 1. Väl Godkännd
 2. Godkänd
 3. Utvecklingsbar
 4. Problematisk
 5. Underkänd

22
23
16
17
18
19
20
21
15
14
13
12
11
10
9
8
6
7
3
4
5
1
2
 1. 23. Möta upp i känslan
 2. 22. Vi-känsla
 3. 21. Sexuell attraktion
 4. 20. Ömhet & fysisk beröring
 5. 19. Balans & jämlikhet
 6. 18. Emotionell trygghet
 7. 17. Uppmärksamhet
 8. 16. Uppskattning & bekräftelse
 9. 15. Maktbalans
 10. 14. Obalans i prioritering av relationen
 11. 13. Äga problemet
 12. 12. Konfliktstil
 13. 11. Kommunikation
 14. 10. Försoningsstrategier efter gräl
 15. 9. Svartsjuka
 16. 8. Beroende problematik
 17. 7. Stabilitet & Separation
 18. 6. Tillit & Otrohet
 19. 5. Trygghet
 20. 4. Respekt
 21. 3. Förakt
 22. 2. Sexuella kränkningar
 23. 1. Våld i relationen

Övriga kategorier - Kategorier utanför trädet

Ger eller drar relationen energi?

En relation behöver mer positiv energi än negativ för att utvecklas. Om relationen drar mer energi än den ger kommer det på sikt att bli problem. I denna sammanställning skall den vänstra stapeln ger energi vara grön eller gul och vara så hög som möjligt, då ger relationen energi. Den högra stapeln, drar energi skall grön eller gul och låg som möjligt.

Ger energi

När en relation mår bra och genererar energi uppstår vissa känslor och beteenden upp automatiskt. Stapeln på "ger energi" skall vara grön eller gul och ha så hög procent som möjligt.

78%
65%

Drar energi

När en relation inte mår bra, förlorar den på energi. Stapeln på "drar energi" skall vara grön eller gul och visa en så låg procent som möjligt.

Din relation ger bra energi om både den vänstra och högra stapeln är grön eller gul. Om din vänstra stapel är orange eller röd och den högra grön eller gul kan det vara ett tecken på att relationen både ger och tar energi.Samma sak gäller om den vänstra är grön eller gul och den högra orange eller röd. Är båda staplarna orange eller röda mår relationen definitivt inte bra. Då kan du och din partner behöva hjälp att reda ut knutarna.

Om du har låga siffror i huvudresultatet mellan 0-333 och samtidigt gröna och gula staplar kan det vara ett tecken på att du har ganska små krav när det gäller kärlek. Om du vuxit upp i ett hem där kärlek vara en bristvara kan det vara en förklaring till skillnaden i poäng.

© 2023 - Materialet du tagit del av är upphovsrättsskyddat och ägs av Webtrust som innehar alla rättigheter. Publicering eller kopiering utan tillstånd kommer att resultera i rättsliga åtgärder. Vill du använda lovetestnow på din hemsidan kan du kontakta licenshuset www.Brandnet.com