Updated: 2018-06-13 | Version: 2.8.3 | Language: Swedish | Mem: 0.524288 mb

Ta ett kärlekstest, relationstest

Kärlekstestet Lovetestnow är ett gediget och omfattande relationstest som har utvecklats av experter på parterapi. Många gånger kan par förbättra och utveckla sina relationer om dom vet vad dom skall göra. Vi vet av erfarenhet att par som mår bra i sina relationer gör vissa saker när de är tillsammans. När vi utvecklade Lovetestnow intervjuade vi 1000 tals par om vad de upplever som värdefullt i en relation. Utifrån detta byggde vi ett kärlekstest för hur man kan testa sin relation online. När vi presenterar resultatet valde vi trädet som symbol. För att ett träd ska kunna utvecklas och växa behöver det planteras i bra jordmån och få mycket ljus. När du gör testet skall ditt träd vara så grönt som möjligt. Du kommer troligtvis inte att ha ett helt grönt träd utan precis som de flesta som har gjort testet så har du säkert en del röda, orangea eller gula fyrkanter. Dessa fyrkanter beskriver områden som du och din partner behöver utveckla. Det viktiga är att dina röda fyrkanter inte ligger i rotsystemet eller i den nedre delen av stammen. Om det gör det så har din relation problem.
Vi har valt trädet som symbol för att beskriva din relation. För att ett träd ska kunna utvecklas och växa behöver det planteras i bra jordmån och få mycket ljus. När du tittar på ditt träd ska det vara så grönt som möjligt. Du kommer troligtvis inte att ha ett helt grönt träd utan precis som de flesta som har gjort testet så har du säkert en del röda, orangea eller gula fyrkanter. Dessa fyrkanter beskriver områden som du och din partner behöver utveckla. Det viktiga är att dina röda fyrkanter inte ligger i rotsystemet eller i den nedre delen av stammen. Om det gör det så har din relation problem.
Vad krävs för att en relation skall fungera

Rötterna
Rotsystemet är grundläggande för att er relation ska kunna utvecklas och stå stadigt. Utan ett stabilt rotsystem så får inte stammen och kronan någon näring. Här mäter vi risk för våld, sexuella kränkningar, förakt, respekt, trygghet, tillit och risk för separation. Om någon av dessa kategorier blir underkända så har er relation problem. Precis som i naturen så spelar det ingen roll hur mycket ljus kronan får eller hur mycket din partner vattnar stammen genom att ge den uppskattning och uppmärksamhet om ert rotsystemet växer i dålig jord.

Stammen:
Svartsjuka och beroende allvarliga problem i relationen
Kategorierna i stammen är viktiga och kan äventyra relationen baserat på resultaten. Här tittar vi på beroendeproblematik, svartsjuka, försoning, kommunikation, konflikt, ansvarstagande,och obalans i prioriteringen av relationen. Speciellt beroendeproblematik och sjuklig svartsjuka kan skapa stora problem.

Kronan:
Hur kan relationen få energi?
I toppen på trädet finns kronan som tar emot ljuset. Här finner du de kategorier som ger dig energi och som får relationen att växa och utvecklas. Här mäter vi uppskattning, uppmärksamhet, emotionell trygghet, balans och jämlikhet, ömhet beröring, sex, vi-känsla, maktbalans och att mötas i känslan. Ju grönare kronan är ju mer energi ger din partner dig och relationen under förutsättningen att det inte finns större problem i rotsystemet och i den nedre delen av stammen.
Betyg & Färger: Hur mäter man kärlek?
De olika färgerna i trädet hänvisar direkt till respektive kategori och dess betyg.

2014-04-09 09:33:09
© 2022 - Materialet du tagit del av är upphovsrättsskyddat och ägs av Webtrust som innehar alla rättigheter. Publicering eller kopiering utan tillstånd kommer att resultera i rättsliga åtgärder. Vill du använda lovetestnow på din hemsidan kan du kontakta licenshuset www.Brandnet.com