Updated: 2018-06-13 | Version: 2.8.3 | Language: Swedish | Mem: 0.524288 mb

Min partner tänker bara på sig själv

I de flesta relationer kan det finnas olikheter som skapar problem. Visst kan våra olikheter stimulera och utveckla relationen, men de kan också försvåra relationen avsevärt. Alla olikheter är inte lika betydelsefulla. Du behöver inte oroa dig, alla relationer har problem emellanåt. Kom ihåg att olikheterna i sig inte skapar problem om parterna är medvetna och accepterar dem.

Din partner kommer alltid att ha sidor och värderingar som du inte delar. Konsten att hitta en partner med sidor som du kan acceptera och leva tillsammans med för resten av ditt liv. Det är det jag kallar ”soulmates”. Jag har valt att kalla dessa meningsskiljaktigheter för redflags.

De viktigaste är:


 • Givare och tagare är ungefär lika dvs någorlunda jämlikhet
 • Problem eller lösningsorienterad
 • Graden av självständighet är för olika

 • Hur parterna hämtar energi
 • Prioriteringsgraden av relationen
 • Olika konfliktstil
 • Orealistiska förväntningar
 • Alltför olika grundläggande värderingar

 • Respekt för varandras drömmar
 • Beroende eller missbruks problematik
 • Sexdriften
 • Olika känslomässigt djup

Dessa olikheter går att arbeta med och betyder inte att relationen befinner sig i en farozon, men om de inte behandlas varsamt kan det leda till problem.

(c) Materialet är copyrightskyddat

Vill du läsa mer bra artiklar då skall du klicka här:Jonas´s blogg

2013-11-11 16:04:42
© 2022 - Materialet du tagit del av är upphovsrättsskyddat och ägs av Webtrust som innehar alla rättigheter. Publicering eller kopiering utan tillstånd kommer att resultera i rättsliga åtgärder. Vill du använda lovetestnow på din hemsidan kan du kontakta licenshuset www.Brandnet.com