Updated: 2018-06-13 | Version: 2.8.3 | Language: Swedish | Mem: 0.524288 mb

Lika barn leka bäst

Det finns en del psykologer som hävdar att man måste vara lika och ha samma intressen för att kunna bygga en bra relation. Jag delar inte den uppfattningen. Hur roligt skulle det vara att vakna upp med en kopia av sig själv på morgonen? Självklart måste det finnas vissa gemensamma beröringspunkter om relationen skall fungera.

I välfungerande relationer har parterna ofta djupare grundläggande värderingar gemensamt, i kombination med att parterna har olika kvalitéer och egenskaper som gör att de kompletterar varandra. En part kanske är väldigt tekniskt lagd, medan den andra har kvalitéer som tillför hushållet en känsla av värme och trivsel. I en annan relation är en part väldigt bra på att planera för framtiden, medan den andre är bra på att leva här och nu .

I er relation så har ni olika kommunikationsmönster. Din familj är din kommunikationsskola. Dina tidiga lärdomar blir därför avgörande för dina kommande relationer .

Kommunikationen skiljer sig mycket i olika familjer. För en del är det viktigt att prata en stund dagligen, för andra kan det gå månader innan något tas upp. Det finns inga tydliga rätt eller fel, men generellt kan man ändå säga att relationens förutsättningar för att relationen skall utvecklas på ett bra sätt är mindre när inte kommunikationen flyter fritt.

I familjer har man olika grad av ”censur”. I en del familjer finns det inget ämne som är för känsligt, utan man pratar om saker vitt och brett, till skillnad från andra familjer. Det är därför viktigt att hitta en bra balans i vad som bör återstå privat. I en del familjer håller man allt öppet inom familjen, medan i andra familjer sopas allt under mattan. Om det inte finns gemensamma värderingar kommer det bli friktion i relationen.

Vill ni ha en bra relation måste ni sätta er ner och diskutera vad som är okej att prata om med det närmaste och vad som inte är det.

(c) Materialet är copyrightskyddat

Vill du läsa mer bra artiklar då skall du klicka här: Jonas´s blogg

2013-11-11 15:33:45
© 2022 - Materialet du tagit del av är upphovsrättsskyddat och ägs av Webtrust som innehar alla rättigheter. Publicering eller kopiering utan tillstånd kommer att resultera i rättsliga åtgärder. Vill du använda lovetestnow på din hemsidan kan du kontakta licenshuset www.Brandnet.com