Updated: 2018-06-13 | Version: 2.8.3 | Language: Swedish | Mem: 0.524288 mb

Hur fixar man relationsproblem och relationsbekymmer?

Relationsbekymmer och relationsproblem kan ställa till med mycket bekymmer. Du kanske undrar varför jag vill ägna en artikel åt svårigheterna och problemen i relationen? Det finns tecken som tydligt talar om för er när relationen inte mår bra. Vi tycker att det är bättre att du lär dig av våra och andras misstag än av dina egna. Efter att ha lyssnat på ett par och hur de kommunicerar med varandra kan jag många gånger förutse hur nära en separation paret är. I de flesta avancerade system som finns har man olika former av inbyggda varningssystem. Vi tycker att alla relationer skulle ha ett liknande varningssystem som hjälper parterna att navigera rätt när relationen är ute på djupt vatten. Nedan finner du några saker som kan berätta för er att relationen har problem.

Respekten har gått förlorad

Om du och din partner har sårat och kränkt varandra rejält i vardagen under det senaste halvåret och kritik och kränkningar hör till vardagen är er relation ute på djupt vatten. Detta äventyrar relationen genom att kränkningar innehåller både förakt och brist på respekt. Att bli kallad
"psykfall", "idiot", "dum i huvudet", eller något annat är en signal på att relationen mår dåligt. Er relation är i fara om dessa kränkningar fortsätter under en lång tid. Detta är allvarligt och leder oftast till en separation i slutändan.

Negativa tankar om relationen

Om du har återkommande negativa tankar om din relation alternativt om din partner. När negativa tankar har fått fäste är det inte ovanligt att de ökar med tiden. Ju tidigare du tar tag i detta ju lättare blir det att reda ut problemen. Det kan också bero på att du är en utpräglad känslomänniska som ibland tillåter dina negativa känslor ta överhanden. Oavsett vilket av dessa alternativ det handlar om så är detta något du behöver ta tag i. Vår erfarenhet är att det är vanligare att kvinnor har dessa negativa tankar om relationen. Intentionen kan handla om att förbättra relationen.

Sexualiteten har gått förlorad

Detta kan vara ett allvarligt problem. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att relationer går upp och ner och att sexlivet också går i vågor. Om det däremot är så att din partner inte är lyhörd för dina behov eller kräver att ni är intima på ett sätt som du finner motbjudande är det allvarligare. För kvinnor handlar det sexuella ointresset många gånger om andra saker som brist på uppmärksamhet, uppskattning eller respekt. Det är viktigt att komma ihåg att i de flesta relationer fyller det
sexuella mötet en funktion som skapar både närhet, intimitet och trygghet.

Saknas det sexuella mötet blir relationen mer som en relation mellan två kamrater. Du har satsat allt men inget tycks hjälpa. Om du upplever att du har satsat mycket på att er relation ska bli bra men inget tycks hjälpa. Kan det vara en indikation på att din partner inte äger problemet. Om din partner inte äger problemet och inte är villig att betala "priset" för att göra förändring kan du befinna dig väldigt nära en brytpunkt där du ger upp.

Din partner ser bara dina fel

Om det under det senaste halvåret har skett en förändring där din partner nu ser allt som du gör som fel och inte det som är bra. Jag vet av erfarenhet från terapirummet att det kan vara en varningssignal på att relationen inte mår bra. När din partner bara ser felen handlar det ofta om andra problem som inte har kommit upp till ytan.

Relationen saknar framtidstro

När jag arbetar med deprimerade klienter är ett av de starkaste kriterierna för att känna sig deprimerad att man saknar framtidstro. På samma sätt kan en relation bli deprimerad. Det är viktigt för relationen att du och din partner planerar saker inför framtiden. Om det saknas framtidstro och gemensamma planer kan det vara ett tecken på att relationen inte mår bra. Planer inför framtiden kan handla om att flytta till en gemensam lägenhet eller ett hus, åka på en längre resa eller skaffa barn. Det spelar ingen roll vad det är, bara det finns någon form av rörelse framåt.

Om din partner inte är intresserad finns det två huvudförklaringar till detta:

1. Din partner lever väldigt mycket här och nu och har svårt att planera inför framtiden. Då är detta ett personlighetsdrag.

2.
Din partner är inte tillräckligt säker i sin relation angående vart ni befinner er och tycker det är obekvämt att planera inför framtiden för att han eller hon inte vet hur det kommer att kännas om några månader.

Det sista alternativet är naturligtvis allvarligare än det första. En relation som är etablerad bör ha ett visst mått utav framtidstro, dvs gemensamma förhoppningar och förväntningar att se fram emot. Det behöver inte vara stora planer men lite rörelse framåt gör gott för tryggheten och framtidstron.

(c) Materialet är copyrightskyddat

Vill du läsa mer bra artiklar då skall du klicka här: Jonas´s blogg

2013-11-11 15:45:54
© 2022 - Materialet du tagit del av är upphovsrättsskyddat och ägs av Webtrust som innehar alla rättigheter. Publicering eller kopiering utan tillstånd kommer att resultera i rättsliga åtgärder. Vill du använda lovetestnow på din hemsidan kan du kontakta licenshuset www.Brandnet.com