Updated: 2018-06-13 | Version: 2.8.3 | Language: Swedish | Mem: 0.524288 mb

Den manliga och kvinnliga sexualiteten

Sexuella problem handlar om sexualiteten i sig utan om andra problem. Bra sex är en förlängning av en hälsosam relation.

Om du och din partner kränker varandra och visar brist på respekt i vardagen är det inte konstigt att det blir problem i sängkammaren.

Bra sex är en förlängning av en hälsosam relation. Ett bra sexliv över en längre tid står ofta i proportion till hur bra er relation fungerar på andra plan.

Den sexuella attraktionen verkar utifrån en polaritet mellan manligt och kvinnligt, precis som mycket annat i naturen nordpolen, sydpolen, ljus, mörker, värme, kyla osv. Kraften i attraktionen rör sig mellan dessa båda poler maskulint kontra feminin energi. De senaste decennierna har gränserna mellan maskulint och feminint närmat sig varandra. När jag är ute och föreläser träffar jag självständiga och framgångsrika kvinnor som klagar på att många av dagens män har blivit för ”mesiga och svaga'' men jag träffar också känsliga och inkännande män som klagar på dagens kvinnor har blivit för maskulina och hårdhudade. Detta har medfört att den sexuella energin ibland går förlorad utan att vi förstår varför. Det behöver inte betyda att kärleken går förlorad. Vänskapen, tryggheten kan finnas kvar men den sexuella polariteten saknas.

Jag vill vara tydlig med att diskussionerna i den här artikeln inte handlar om att beröva kvinnor deras jämställdhet utan handlar om polariteterna som krävs för attraktionen skall uppstå.

De flesta par har inte utforskat djupet i sin sexualitet. De följer sina sexuella vanor, med samma form av stimulering och förhoppningsvis leder det till en spänningsbefrielse genom orgasm. Idag ser vi en ökad exponering av den fysiska sexualiteten i media. Expressen och aftonbladets bilagor på helgerna är fulla med berättelser om trekanter och swingers som kryddar sitt sexliv på olika sätt. Jag är inte uppvuxen i ett kloster men jag kan tycka att utvecklas sexuellt inte bara handlar om att ge sig hän fysiskt utan också att intensifiera njutningen emotionellt och öppna sitt hjärta. Upplyst sex involverar naturligtvis ett visst mått av teknikträning genom att lära känna sin egen och partners kropp men du kan lära din kropp att känna din sexuella energi på ett annat sätt som är djupare. Det är först när du känner dig trygg med din partner som du kan öppna ditt hjärta fullt ut. Ett emotionellt möte handlar mer om att utöva kärlek, än fysiks stimulans. Det handlar om att känna förbi kärlekens begränsningar och vara i den oskyddade, sårbara öppenhet som är ens sanna natur, om och om igen när ni är intima.

Innan du upptäcker denna djupare dimension av sex blir det bara tomt prat eftersom du inte kan sakna något som du aldrig har haft.

Män och kvinnor har generellt olika sätt att förhålla sig till sin sexualitet. I de flesta fall är det mannen som är styrande i det sexuella mötet medan kvinnan med sin lust styr över den sexuella energin. Om du vill fördjupa din sexualitet behöver du lära dig flytta din uppmärksamhet från det fysiskt ytliga till det som finns på djupet. Det gör du bäst genom att vara väldigt vaksam på din partners känslor och energiflödet i hans eller hennes kropp.

Den kvinnliga sexualiteten

För kvinnor är sex och kärlek tätt sammanflätade. När en kvinna känner sig emotionellt trygg kommer hon öppna sitt hjärta men också öppna sig sexuellt. För de flesta kvinnor finns det alltid en känslomässig koppling till det sexuella som definierar deras kärlek. En anledning till att en del män kan upplevas som sexuellt primitiva beror på att den sexuella energin inte alltid är kopplad till deras hjärta. Det kan gå så långt att mannens sexuella energi är mer kopplad till deras egna sexuella fantasier än till den partner de är tillsammans med. För kvinnor är det precis tvärtom, sex är någonting som är tätt sammanflätat med känslor. Kvinnans behov att smälta samman med sin partner och att vara den speciella är en viktig beståndsdel för hennes kärlek.

Kvinnors starkaste sexuella upplevelser är därför tätt sammanflätade med deras djupaste emotionella möten. Den kvinnliga självmedvetenheten kan störa det sexuella mötet -
''Tycker han att jag är tillräckligt bra, undrar om hans förra partner var finare i kroppen''. Istället för att fundera på dessa ovidkommande frågor så ge dig hän fullständigt både fysiskt och emotionellt. Det finns inget mer upphetsande för en man än att se sin kvinna njuta

De flesta men inte alla kvinnor har en sexuell feminin energi även om de också har maskulin energi. Dessa proportioner mellan manligt och kvinnligt varierar och är alltid unika för varje individ. En del kvinnor kanske njuter av att använda sina maskulina energier för att göra karriär eller ta kontroll över tillvaron. Denna maskulina energin används ofta i arbetssituationer för att göra karriär. Men långt inne i deras hjärtan finns den feminina sexuella energin som längtar att bli tagen i anspråk. Kanske har du vid något tillfälle klippt av trådarna till din feminina del i ditt hjärta.

Du kanske växte upp i en familj som prioriterade maskulin energi och värderingar. Men bakom dina skyddande skal finns ditt osårade hjärta helt intakt. Denna del av dig kan visa dig vägen till en djupare kärlek. För en kvinna handlar en del av den sexuella njutningen om att få mannen att komma i kontakt med sina djupare känslor. Efter hand som mannen kommer i kontakt med sina känslor kommer han känna sitt egna öppna hjärta är lika öppet som hennes. Lek med tanken hur det skulle känns att vara med en man som kan se dig rakt in i ögonen, som vågar se in i ditt hjärta och som kanske berörs så mycket att du kan se glansen i hans ögon. Kanske upplever du som många andra den största intimiteten med en man som är emotionellt sårbar. Det kan vara både kraftfullt och sexigt på samma gång.

Den manliga sexualiteten

Många män tror att om de bara blir tillräckligt tekniskt skickliga kommer sexlivet att utvecklas. Det är inget fel att kunna variera sin teknik men för de flesta kvinnor finns det ett behov av att också mötas emotionellt, något som många män känner sig obekväma med. Det svåraste för en kvinna att förstå när det gäller den manliga sexualiteten är att en mans hjärta inte alltid har kontakt med hans kön. Det låter kanske konstigt eftersom kvinnor i de flesta fall ser kärlek och sex som något som är tätt sammanflätat Till skillnad från kvinnan rör sig mannens energi fritt i kroppen. En del i den manliga sexualiteten handlar om att frigöra stress, göra sig av med spänningar, frustrationer, bekymmer. För kvinnor handlar en del av den sexuella utvecklingen om att få din man att komma i kontakt med sina djupare känslor.

En man som har maskulin energi har alltid också en naturlig del av feminin energi. När en man arbetar med sig själv och sin egen självmedvetenhet kommer han bli bekväm med sin feminina energi och har integrerat den i sin personlighet, men det finns också män som har underutvecklad maskulin energi som medför att de inte står upp för sin egna integritet och sina egna livsmål. Det leder ofta till att de blir konflikträdda. Det är först när dessa skal försvinner som en man kan bli riktigt fri.

Om du som man har en maskulin sexuell energi föredrar du en partner som känner sig trygg med ditt ledarskap och är beredd att följa dig på din väg. En person med en maskulin sexuell energi gillar oftast utmaningar, och arbetar ständigt på att genomföra sina högre livsmål. Om du och andra sidan har en feminin sexuell energi kommer du att attraheras av en partner som möter dig känslomässigt.

“Being in a relationship isn´t about the kissing, the date or showing off, It's about being with someone who makes you happy in a way that no one else can”

(c) Materialet är copyrightskyddat

Vill du läsa mer bra artiklar då skall du klicka här:Jonas´s blogg

2013-11-11 15:57:59
© 2022 - Materialet du tagit del av är upphovsrättsskyddat och ägs av Webtrust som innehar alla rättigheter. Publicering eller kopiering utan tillstånd kommer att resultera i rättsliga åtgärder. Vill du använda lovetestnow på din hemsidan kan du kontakta licenshuset www.Brandnet.com